• news.cision.com/
  • Moberg Pharma/
  • Moberg Pharmas delårsrapport för januari – september 2021 presenteras 9 november - Inbjudan till telefonkonferens

Moberg Pharmas delårsrapport för januari – september 2021 presenteras 9 november - Inbjudan till telefonkonferens

Report this content

STOCKHOLM, den 2 november 2021 – Den 9 november 2021 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) delårsrapport för januari - september 2021. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 samma dag.

Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Anna Ljung samt VP Finance Mark Beveridge. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum:          9 november, 2021
Tid:               15:00 (CET)

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:

SE:                08 505 583 57
US:                +1 646 722 49 57

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på: https://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer

För ytterligare information kontakta:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att lämna in en registreringsansökan under andra halvåret 2021 i Europa. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).