Patent beviljat för BUPI i Kanada

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det kanadensiska patentverket (CIPO) har utfärdat patent nr 2 860 373 för BUPI, som för närvarande är under utveckling för smärta vid oral mukosit. Patentskyddet väntas vara i kraft till år 2032.

Det kanadensiska patentet skyddar användningen av sugtablettermed ett lokalanestetikum, t ex bupivakain, för ett antal olika indikationer, däribland användningen vid smärta orsakad av oral mukosit hos cancerpatienter. Detta patentskydd förväntas vara i kraft till år 2032. Moberg Pharma har tidigare beviljats motsvarande skydd för BUPI i EU och en aktiv patentansökning pågår också i USA.

"Patentet i Kanada är en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter" säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma.

I början av 2016 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas 2-studie där BUPI utvärderades för cancerpatienter med Oral mukosit som första indikation. Nyligen inlämnades ansökning avseende fas 3-programmet som kommer att genomföras i Indien och finansieras av bolagets partner Cadila Pharmaceuticals. Moberg Pharma uppskattar den årliga försäljningspotentialen för produkten till 50 - 100 MUSD, givet framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 13.30 (CET) den 1 september 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar:

Prenumerera

Citat

Patentet i Kanada är en viktig del av vår strategi för att etablera ett brett patentskydd för våra produkter
Peter Wolpert, VD Moberg Pharma