Redeye: Rx pipeline for free in Moberg Pharma

Following the Q3 2017 report, we have adjusted our forecasts of Moberg Pharma slightly, which negatively impact the base case fair value. At current share price levels (SEK 28), we however believe the market has taken a too pessimistic approach to the pipeline assets, while overrating the risk of additional financing of the MOB-015 trials. Read more in the Research Update by Klas Palin: https://goo.gl/D3okFp

Start following companies at Redeye to receive the latest equity research within Life Science and Technology.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av fler än 800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Prenumerera