Andelen cyklister i Nacka ska öka

Report this content

Nacka kommun har tagit fram ett förslag till cykelplan. Målet är att andelen cyklister i Nacka ska öka under alla delar av året. För att nå dit innehåller cykelplanen förslag på åtgärder som ska göra det "säkrare, enklare och snabbare" att cykla i Nacka. Ett exempel är en ombyggnad av cykelstråket längs Värmdövägen, ett annat är att anlägga en cykelbana längs med Saltsjöbadsleden.

Fram till den 28 februari har allmänheten, grannkommuner, myndigheter och intresseorganisationer möjlighet att tycka till om innehållet.

Remissversionen av cykelplanen finns att läsa på Nacka kommuns hemsida:
http://www.nacka.se/web/trafik_vagar/gang_cykelvagar/cykelplan/Sidor/default.aspx

Från och med vecka 4 finns den även att läsa i Nacka stadshus och i biblioteket i Nacka Forum.

Projektledare Kristofer Rogers, trafikenheten
T
elefon: 08-718 80 15
E-post: kristofer.rogers@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera