Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 80 00
  08-718 91 15
  http://www.nacka.se/press
 • Länkar

  Citat

  Med de nya direktörerna på plats har vi mycket goda förutsättningar att förverkliga de spännande projekt vi står inför.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun.
  Att vi behåller den här starka ratingen ger oss en bra grund för framtiden och skapar goda förutsättningar för förmånliga lån. Vårt lånebehov växer successivt och vi räknar med att låneskulden under 2020 kommer uppgå till cirka 2,7 miljarder kronor.
  Eva Olin, finans-och ekonomidirektör i Nacka kommun
  Toppbetyget visar att Nacka kommun sköts professionellt och att vi vårdar kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det ger en trygghet både till oss och långivarna vilket är en förutsättning för att få riktigt bra villkor. Vi har ambitiösa framtidsplaner och kommer behöva låna pengar för kommande investeringar ibland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana.
  Mats Gerdau (m), kommunstyrelsens ordförande.
  Det är en tydlig bekräftelse på att vi skapar maximalt värde för skattepengarna genom vårt finansiella arbete något vi såklart är väldigt stolta över.
  Maria Andersson, finanschef i Nacka kommun
  – Det är första gången vi jobbar tillsammans på det här sättet. Genom ett samverkansavtal kan vi arbeta för mindre sårbarhet i verksamheten och säkerställa ökade möjligheter att hålla jämn och hög kvalitet i alla tre kommuner över tid. Dessutom ökar vi tillgängligheten för medborgare och gode män genom att bredda nätverken med både fler personer, kunskap och erfarenheter.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun.
  Vi kommer att utveckla en testbädd där lärare och elever ska jobba tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel.
  Hanna Elving, Nacka kommun.
  Vi har nu överklagat i alla instanser vi kan. Det är helt orimligt att ljud att barns lek och idrottande likställs med industribuller, vilket Mark- och miljödomstolen gör.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M).  
  Det måste även i framtiden finnas möjlighet till idrottsanläggningar för barn och unga inom tätbebyggda områden. Vi vet att vi inte är ensamma att se hur förödande det skulle vara för svensk idrott om domen står sig, många sluter upp bakom oss i frågan om att barn och unga idag behöver mer idrott-  inte mindre.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M)
  Jag ser fram emot att få bidra till fantastiska Nackas utveckling.
  Hans-Otto Halvorsen, direktör för stöd och service, Nacka kommun
  Jag ser verkligen fram emot detta uppdrag och möjligheten bidra till att göra skillnad i en ambitiös kommun som Nacka.
  Katarina Wåhlin Alm, tillträdande stadsutvecklingsdirektör, Nacka kommun
  Okudas konstnärsspråk präglas av geometriska strukturer och mönster i starka harmoniska färger, och han anpassar alltid verken efter den plats han är på. Jag har sett skissen, och det kommer att se fantastiskt ut på stadshuset.
  Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun
  Det är en stor ära och fantastiskt spännande att äntligen kunna presentera de första konstnärerna och platserna för Wall Street Nacka.
  Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun
  - Den här affären utgör startskottet i resan mot en ny, stor och attraktiv skola i Fisksätra. Vi ser positivt på Stena fastigheters och Viktor Rydbergs satsning på att etablera och driva den nya skolan under lång tid i Fisksätra.
  Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun
  Wall Street Nacka är ett enormt spännande projekt och det är så kul att kunna bjuda in konstnärer från hela världen för att ge liv åt annars tråkiga platser.
  Fredrika Friberg, stadskreatör, Nacka kommun
  Många gör det, en del lyckas, andra inte. Men Årets välfärdsförnyare lyckas gång på gång. Genom att sortera bort rutinarbete och enklare arbetsuppgifter skapar de en attraktivare arbetsplats och bättre service till medborgarna. Och det i förvaltning efter förvaltning. Om en del av lösningen på välfärdens utmaningar är robotar – varför inte bygga en hel robotfabrik?
  Dagens Samhälles motivering
  Alla elever har rätt till en bra och stimulerande utbildning. Jag ser mycket positivt på att Viktor Rydberg, en av Sveriges allra bästa skolor, vill etablera sig just i Fisksätra. Det blir en viktig del i vår framtidssatsning på Fisksätra, tillsammans med nya bostäder och arbetsplatser.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.
  Nackaborna är väldigt miljömedvetna och den här framgången delar vi med dem.
  Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott i Nacka.
  Digitalisering stärker förutsättningarna för vårt arbete med att öka kundnöjdheten. Medarbetare och teknik kan tillsammans åstadkomma service som i högre grad uppskattas av kunderna. Att vårt arbete med serveringstillstånd får ett så högt NKI-värde som 90 är ett bra exempel på detta.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  Nu ska vi ta nästa steg och digitalisera delar av bygglovsprocessen. Vi ser framför oss en klar förbättring inom det området redan nästa år.. Digitaliseringen gör att enkla bygglovsärenden kan hanteras snabbare vilket underlättar handläggningen av komplicerade ärenden.
  Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun
  Över 14 000 företag verkar i Nacka. Flertalet av dem är små men växande företag. Deras förmåga att rekrytera nya medarbetare är avgörande för fortsatt god tillväxt i Nacka. Genom att tillgängliggöra Rekryteringsguiden kan kommunen, tillsammans med Arbetsförmedlingen bidra till att företagen enklare hittar den kompetens de behöver.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  Större rörlighet på arbetsmarknaden och snabbare matchning mellan kompetens och behov är en förutsättning för god tillväxt framöver. Tjänsten är ett smart och användarvänligt sätt att synliggöra kompetensen hos de nackabor som söker eller vill byta arbete i det lokala näringslivet.
  Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.
  Vi vet att föräldrar har en stressig vardag där det ibland är svårt att hitta tid för ett fysiskt möte. Då vill vi även kunna erbjuda rådgivning online, när det passar förälderns egen kalender.
  Karin Hidestrand, verksamhetschef för familj och ungdom i Nacka kommun.
  Nacka har en stabil politisk majoritet med ambitiösa framtidsplaner. Att vi får högsta ratingbetyg är en bekräftelse på att vi också har en urstark och solid ekonomi i Nacka. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna. Toppbetyget ger förutsättningar för att vi ska få riktigt bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för förmånliga lån. Vi räknar med att lånebehovet växer successivt till drygt 2,3 miljarder 2019, 3,7 miljarder 2020 och 5 miljarder 2020. Med den starka ratingen har vi nu lagt grunden för framtiden.
  Eva Olin, ekonomidirektör i Nacka kommun
  Det här är ett kvitto på att Nackas förskolor och skolor håller hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs har alltid barnens och elevernas möjligheter att utvecklas och nå goda resultat i fokus.  Det här ger oss en härlig skjuts i vårt fortsätta arbete med att utveckla utbildningen i Nacka.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.
  Det viktigaste som rapporten visar är att eleverna i skolorna i Nacka långsiktigt uppnår väldigt fina skolresultat. Nacka har nu varit bland landets tio bästa skolkommuner de senaste sju åren som Sveriges kommuner och landsting genomfört dessa öppna jämförelser, vilket förstås är väldigt glädjande. Vi prioriterar skolan och jag vill skicka en grattishälsning till alla elever, lärare och rektorer för ett gott arbete.
  Tobias Nässén (M), ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.
  Det finns stort engagemang och kunnande inom miljö- och klimatfrågor bland både företag och privatpersoner i Nacka. Det är många som tar de här frågorna på allvar och vill bidra till energieffektiviseringar och ett hållbart samhälle. Det är roligt att uppmärksamma positiva exempel.
  Per Enarsson, miljöchef i Nacka kommun
  Vi vill att nuvarande och blivande Nackabor och Nackaföretag ska känna till och bidra till kommunens miljömål och miljöambitioner. Hållbar tillväxt är centralt och vi vill attrahera klimatsmarta innovationer och miljömedvetna invånare och företag. Det krävs samverkan och samspel för att vi ska kunna tänka nytt, långsiktigt och innovativt.
  Hans Peters ordförande i miljömålskommittén och kommunalråd (C)
  Discus är ett fint exempel på ett högt hus som kommer att bidra till Nackas nya, urbana silhuett.
  Nina Åman, stadsarkitekt i Nacka kommun
  Vi i Alliansmajoriteten har lagt en stram budget med stort överskott för att kommunen ska stå stark inför de kommande åren. Samtidigt kan vi göra rejäla satsningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter och leverera maximalt värde till alla som bor, verkar och vistas i Nacka. Vi förbättrar också både framkomlighet, trivsel och trygghet, det är ett styrkebesked.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Detta är vårt viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och våra verksamheter. Vi är många tjänstemän som ser fram emot att omsätta den politiska inriktningen i handling. Personligen ser jag fram emot att arbeta med vårt nya miljöutskott och att utveckla vårt sätt att växa och bygga stad i takt med Nackaborna och miljön.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun
  Roboten gör de monotona arbetsuppgifterna och handläggarna kan istället lägga tiden på mer kvalificerade arbetsuppgifter.
  Malin Jacobsson, karriärvägledare i Nacka kommun
  - Jag är inte förvånad, vi har ett starkt näringsliv i Nacka. Här finns fantastiska exempel på både innovativa startups och stora etablerade koncerner. Vi ser att intresset för att driva företag i Nacka är stort och växer. Varje år startas över 900 nya företag i kommunen.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  - Nackas tillväxt skapar en win-win-situation. Fler Nackabor innebär en större lokal marknad för befintliga och presumtiva företag och förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning. Fler företag innebär att fler Nackabor får närmare till jobbet och gör att Nacka blir ännu bättre att leva, verkas och vistas i.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
  En passage genom tunneln ger energi, nästan som ljusterapi.
  Fredrika Friberg, stadskreatör i Nacka kommun
  Nacka kommun ligger i framkant när det gäller utbildning och nu tar vi det till nästa nivå genom att skapa Beyond, ed-tech hub. En innovativ plats där start ups, kan utveckla sina lösningar med en närhet till Nacka kommun och andra utbildningsaktörer
  Hanna Elving, VERCITY
  - Ed tech är en av Nackas fyra starkaste näringslivsgrenar. Genom satsningen på Beyond tydliggör vi fördelarna med Nacka som plats för innovativa start ups.
  Anders Börjesson, näringslivsdirektör
  Vi har höjt ambitionsnivån för miljö- och klimatarbetet i Nacka de senaste åren och vi har mycket grönt på gång. Finalplatsen bekräftar min bild av att vi har flyttat fram positionerna ytterligare sedan i fjol. Arbetet för att nå våra miljömål sker i all vår verksamhet och på alla nivåer, det är nyckeln till hållbar förändring.
  Klara Plmberg Broryd, strategi- och förnyelsedirektör.
  Det är hedrande för Nacka att vi lyfts fram som förebild på miljöområdet. Hårt, konkret och långsiktigt arbete med solceller, giftfria förskolor, cykelbanor, närhet till natur och gröna värden när vi bygger nytt ger uppenbarligen resultat.
  Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande
  Vårt mål är att Nacka ska vara en kommun i framkant, ett ställe att leva, arbeta, studera och trivas i – och det tycker jag att vi uppnår. Den här utmärkelsen bekräftar den känslan och är därför väldigt rolig att få.
  Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun.
  Den här byggnaden kommer att symbolisera Nacka på långt håll. Då vill vi att den ska våga ta för sig – och det tycker vi att Discus gör.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun.
  Det finns väldigt mycket framtidstro i Nacka. Här ska alla kunna förverkliga sina drömmar.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
  Vi vill ta del av marknadens bästa idéer för hur centrala Nacka ska utformas.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun
  Vi är stolta över att resultaten för gymnasieskolan åter når höga placeringar i SKL:s rapport.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.
  Beslutet är ett mycket viktigt steg på vår väg att skapa en stad i Nacka.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.
  Det viktiga är inte vilken placering vi når utan att vi är bra över tid – och där har vi, skolorna och eleverna lyckats ännu en gång.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun
  Yasuragi och Bergåsen har på olika vis tagit sig an matklimatfrågan. Det gemensamma är en enorm vilja till förändring.
  Klara Palmberg-Broryd, förnyelsedirektör i Nacka kommun, om vinnarna av årets miljöpris
  Det är mycket glädjande att jämförelserna med riket och länet visar att Nacka har väl fungerande och populära verksamheter. Stort grattis till rektorerna, lärarna och eleverna som arbetat hårt för att nå så fina placeringar.
  Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun
  De nya bostäderna och multihallen kommer att ligga väldigt fint, nära marinan och naturreservatet.
  Thomas Magnusson, planarkitekt i Nacka kommun
  Målet med stadsutvecklingsdagen är att både bli klokare och utmana oss och andra.
  Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp