Nacka kommun erbjuder föräldrastöd via nätet

Familjemottagningen i Nacka kommun träffar varje år hundratals föräldrar som önskar råd och stöd i relationen till sina barn. För att kunna möta fler och minska väntetiderna inleder kommunen försök med rådgivning via nätet.

- Nacka kommun ska finnas där Nackaborna finns. Vi vet att föräldrar har en stressig vardag där det ibland är svårt att hitta tid för ett fysiskt möte. Då vill vi även kunna erbjuda rådgivning online, när det passar förälderns egen kalender, säger Karin Hidestrand, verksamhetschef för familj och ungdom i Nacka kommun.

Familjemottagningen erbjuder hjälp till Nackaföräldrar med barn i åldrarna 0 till 20 år. Från och med 16 januari finns även möjlighet att få råd och stöd av en familjebehandlare via nätet. Tid för mötet bokar föräldrarna själva via Nacka kommuns webbsida.

- Jag hoppas att möjligheten att boka videomöten ska sänka tröskeln för när man söker hjälp. Forskning visar på betydelsen av att söka hjälp tidigt, innan problemen har växt sig alltför stora, säger Karin Hidestrand.

Föräldrastöd online är en del i ett projekt initierat av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där Nacka är en av 15 deltagande kommuner. Projektet kommer att utvärderas och, om det faller väl ut, är ambitionen att föreslå andra kommunala verksamheter som kan vara lämpliga för online-möten.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Citat

Vi vet att föräldrar har en stressig vardag där det ibland är svårt att hitta tid för ett fysiskt möte. Då vill vi även kunna erbjuda rådgivning online, när det passar förälderns egen kalender.
Karin Hidestrand, verksamhetschef för familj och ungdom i Nacka kommun.