Nacka kommun överklagar domen om Boovallen – barn kan inte likställas med buller

Report this content

Idag lämnar Nacka kommun in en ansökan om prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Därmed överklagar kommunen den dom som gav de närboende som klagat på buller rätt och som medförde stora inskränkningar av fotbollsverksamheten på Boovallen. Nacka kommun har i och med det överklagat i alla tillgängliga instanser och drivit frågan om att även barn och unga som bor i tättbebyggda områden ska ha möjlighet att träna och idrotta. Fotbollsplanen Boovallen har sedan tidigare dom belagts med begränsade öppettider och krav på omfattande och dyra bullerplank. 

I överklagandet lyfter kommunen bland annat att det inte är bevisat att ljud från Boovallen utgör en olägenhet. Framförallt ifrågasätter kommunen att bullernivåerna på Boovallen ska jämföras med riktvärden för så kallat industribuller. Nacka kommun anser att man i stället borde utgå ifrån och ta hänsyn till den verksamhet som bedrivs på Bovallen. Fotbollsspel och ljud från lek och idrott kan helt enkelt inte likställas med industribuller.

- Vi har nu överklagat i alla instanser vi kan. Det är helt orimligt att ljud att barns lek och idrottande likställs med industribuller, vilket Mark- och miljödomstolen gör, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M).  

Frågan om hur mycket det ska få låta på och runt en fotbollsplan har kommit att engagera många människor, både privatpersoner och föreningar i och utanför Nacka. Många oroar sig för att domen ska bilda praxis och att utgången av prövningen om buller på Boovallen kan komma att påverka framtida ärenden runt om i Sverige och på sikt kraftigt begränsa möjligheterna att spela fotboll och idrotta i hela landet.

- Det måste även i framtiden finnas möjlighet till idrottsanläggningar för barn och unga inom tätbebyggda områden. Vi vet att vi inte är ensamma att se hur förödande det skulle vara för svensk idrott om domen står sig, många sluter upp bakom oss i frågan om att barn och unga idag behöver mer idrott - inte mindre, fortsätter Mats Gerdau.

För mer information:

Karin Hårding, pressansvarig, 073-508 87 80 

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har nu överklagat i alla instanser vi kan. Det är helt orimligt att ljud att barns lek och idrottande likställs med industribuller, vilket Mark- och miljödomstolen gör.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M).  
Det måste även i framtiden finnas möjlighet till idrottsanläggningar för barn och unga inom tätbebyggda områden. Vi vet att vi inte är ensamma att se hur förödande det skulle vara för svensk idrott om domen står sig, många sluter upp bakom oss i frågan om att barn och unga idag behöver mer idrott-  inte mindre.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M)