Markanvisningstävling för bostadsområden i Orminge avgjord

Report this content

Byggnadsfirman Viktor Hanson och Mjöbäck Entreprenad AB/Västkuststugan AB vinner markanvisningstävlingen för två naturnära bostadsområden i Orminge. Totalt planeras för fem punkthus med sex-sju våningar och cirka 70 radhus. Det ena området som nu markanvisats ligger nära Myrsjön och det andra intill ett blivande naturreservat och Centrala parken. Bostäderna planeras bli klara 2022–2023.

- Vi ser fram emot att samarbeta med de här byggaktörerna som vi anser har de bästa förutsättningarna för att skapa två mycket attraktiva bostadsområden i Orminge. I utvärderingen har vi lagt stor vikt vid byggaktörernas ekonomiska genomförandekraft och båda har visat på ekonomisk stabilitet. Vi tror att vi tillsammans med dem kan utveckla platsernas potential, säger Amanda Sterner Nordin, projektledare Nacka kommun.

Område 1, Pylonen:

Byggnadsfirman Viktor Hanson tilldelas en markyta på cirka 13 965 kvm ljus BTA bostäder. Här planeras ett flerbostadshuskvarter i form av fem punkthus med sex till sju våningar. Området är beläget på en höjd i närheten av Myrsjön och ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Bolagets anbud: 9 100 kr/kvm per ljus BTA bostad.

Område 2, Amperen:

Mjöbäck Entreprenad AB tillsammans med Västkuststugan AB tilldelas en markyta på cirka 8 175 kvm ljus BTA bostäder i form av radhus. Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter. Bolagets anbud: 8 000 kr/kvm per ljus BTA bostad.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig Nacka kommun, 070-431 91 23

Liselotte Lund, Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, 070-730 95 88
E-post: liselotte.lund@viktorhanson.se

Mattias Bengtsson, Mjöbäcks Entreprenad AB, 070-645 01 96
E-post: mattias.bengtsson@mjobacks.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Orminge ligger nära vacker natur och sjöar. Ett större naturreservat och flera vandringsleder finns i närheten. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 1960- och 1970-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Orminge centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Orminge alltsedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 1960-talet. Orminge utvecklas nu med cirka 1 500 bostäder, utökad handel och andra verksamheter, bussterminal, ny infartsparkering och plats för kultur och rekreation. Orminge ska vara ett levande och tryggt centrum i kommundelen Boo.
Twittra det här