• news.cision.com/
  • Nacka kommun/
  • Startskott för nationell testbädd för ”edtech” – Nacka leder banbrytande projekt om digitalt lärande

Startskott för nationell testbädd för ”edtech” – Nacka leder banbrytande projekt om digitalt lärande

Report this content

Nu står det klart att ett banbrytande nationellt projektet med skolor, utbildningsaktörer, forskare och entreprenörer inom digitalt lärande får finansiering av Vinnova. Projektet, som leds av Nacka kommun, ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande tillsammans med entreprenörer, lärare och studenter.

Det här är väldigt glädjande. Vi kommer att utveckla en testbädd där lärare och elever ska jobba tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel, säger Hanna Elving som leder projektet för Nacka kommuns räkning. 

Utvärdering leder till utveckling

Projektet är helt nytt i sitt slag. Sverige saknar i dag en större testbädd för digitalt lärande. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Testbädden kommer tillsammans med forskare att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lärresurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter. När kraven på digitaliseringen av skolan och undervisningen ökar är projektet en viktig pusselbit i att stärka lärarnas digitala kompetens. Det gör att de även kan ställa tydligare krav på produkter och tjänster för lärande.

Deltagare från hela landet

Elever och lärare använder i allt högre grad digitala tekniker. Skolan ska hänga med i tiden och vi måste därför ta reda på vad som faktiskt funkar. Jag är väldigt stolt över att Nacka kommun är med och driver på utvecklingen av digitala läromedel. Kunskapen som kommer ur den här satsningen kommer att vara avgörande för att utveckla framtidens skola, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka. 

I testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan, från förskola till högskola. Med i projektet är: Nacka kommun, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor, NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden,  Region Halland och branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen. I referensgruppen ingår forskare, myndigheter och representanter från Helsingfors stad och Nesta i Storbritannien. Projektet har en budget på 14 miljoner kronor över två år varav Vinnova finansierar 7 miljoner kronor. 

 

För mer information:

Hanna Elving, huvudprojektledare, 070-4317803

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi kommer att utveckla en testbädd där lärare och elever ska jobba tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel.
Hanna Elving, Nacka kommun.