Förnyat elnät: Kraftledning grävs ner

Genom Duvnäs utskog, norr och väster om Orminge och vidare mot Myrsjön sträcker sig i dag en luftburen kraftledning. Nacka kommun tecknar nu avtal med Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio om att gräva ner ledningen och samtidigt öka kapaciteten i elnätet.

De sex kilometer luftledningar som ska avvecklas har kapacitet för 70 kilovolt, medan de nya markledningarna som ersätter dem klarar 130 kilovolt.

– Genom att ersätta luftledningarna med nedgrävda kablar uppstår både miljö- och hälsovinster. Samtidigt frigörs mark för rekreation och bostadsbyggande, säger Jan Eriksson, projektchef i Nacka kommun.

Från Telegrafberget till Myrsjön

Den nya kabelsträckningen ska till största delen gå utefter befintliga vägar; från Telegrafberget, genom Orminge och bort mot Myrsjön. En cirka två kilometer sjökabel ska också förläggas mellan Telegrafberget och Lidingö.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2010 att medfinansiera förnyelsen av kraftledningsnätet i Nacka. Den 16 oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att ingå det planerade ram- och genomförandeavtalet, vilket innebär att kommunen medfinansierar utbyggnaden med 126 miljoner kronor.

Bygget startar nästa år

Utbyggnaden beräknas starta våren 2018 och vara klar årsskiftet 2019–2020.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde publiceras på nacka.se tisdag den 24 oktober.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera