Invigning av Idunskolans nya byggnad och stipendieutdelning

Den 22 augusti inviger Linda Norberg, utbildningsnämndens ordförande, en ny skolbyggnad på Idunskolan i Saltsjö-Boo. Samtidigt sker utdelning av stipendium ur Skolsamfonden till en elev på Idunskolan.

Imorgon fredag den 22 augusti besöker Linda Norberg Idunskolan i Saltsjö-Boo. Linda Norberg, som är utbildningsnämndens ordförande, kommer till Idunskolan för att högtidligt klippa bandet till skolans nya byggnad. Nacka kommun har borgat för byggnaden som till en början kommer att användas för skolans högre årskurser och på längre sikt kommer att anpassas för årskurserna 4-6. Idunskolan är en av få skolor i Nacka som bedriver pedagogisk verksamhet med Waldorfinriktning för förskola och grundskola och den nya byggnaden är en del av Idunskolans plan för skolans fortsatta utbyggnad.

Vid skolbesöket delar Linda Norberg även ut ett stipendium ur stiftelsen Skolsamfonden till John Månsson som är elev i år 7 på Idunskolan. John får stipendiet eftersom han visat ovanligt stort civilkurage samt föredömligt kamratskap och rättvisepatos. John har även gjort ett antal mycket uppskattade specialarbeten där han uppvisat särdeles fördjupade och breda allmänkunskaper i de kunskapsområden han vidrört.

Ytterligare ett stipendium ur stiftelsen Skolsamfonden delades ut vid Myrsjöskolans avslutningen i juni. Stipendiet tilldelades Hanna Åbonde, klass 9F på Myrsjöskolan med motiveringen att Hanna är en skötsam, noggrann och ambitiös elev som alltid kämpat på med skolarbetet och inte gett upp. Hanna är en flitig elev och hon har under skoltiden tagit sig an extra uppgifter, utmaningar och läxor.

Enligt Skolsamfondens stadgar ska stipendium ges som belöning eller uppmuntran åt elev som visat berömvärd flit eller god kamratanda. Stipendierna från stiftelsen Skolsamfonden är år 2014 1000 kronor per elev.

Linda Sundelin, utbildningssamordnare
Nacka kommun, utbildningsenheten
Telefon 
070-431 90 74
E-post 
linda.sundelin@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar