It i skolan lyfter elever och lärare – om man gör rätt!

Forskningsprojektet Unos Uno visar att både elevers och lärares förmågor och prestationer kan förbättras med hjälp av it i undervisningen. Men det gäller att göra rätt. Och det finns ingen tid att förlora. Nu behövs beslutsamhet av landets kommunledningar, fristående huvudmän samt ett nationellt stöd.

Initiativet till Unos Uno togs av elva huvudmän och SKL. Under tre år har forskare vid Örebro Universitet följt 23 skolor som infört en dator till varje elev.
Slutrapporten presenteras på ett seminarium på fredag 21 mars. Med Unos Unos forskning kan vi nu belägga positiva resultat.
Dessa uppträder dock bara där skolor på ett genomgripande sätt har förändrat sina arbetssätt. Och när kommunens ledning engagerat sig.

Exempel på positiva effekter:

• Elevers viktiga förmågor har betydligt förbättrats i att söka information, skriva och presentera resultat av sitt arbete.
• Elever visar mätbara förbättringar i läsförmåga och ökad skrivförmåga.
• Elever ökar sitt självförtroende genom mer lättlästa och faktagrundade rapporter.
• Lärarnas förmågor utvecklas när pedagogerna utnyttjar teknikens möjligheter.
• Kontakten mellan lärare och elever ökar och blir av högre kvalitet.
• Två tredjedelar av eleverna och lärarna är nöjda och upplever positiva resultat.

Kultur- och utbildningsdirektör
Telefon: 08-718 97 65
E-post: susanne.nord@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Citat

För oss i Nacka är det viktigt att politiskt leda och delta i forskningssatsningar för framtidens skola, inte bara reagera på den. Engagemanget är politiskt viktigt för oss, att fortsätta prioritera det pedagogiska området. I Nacka månar vi om att koppla ihop forskningens områden med moderna verktyg för lärande i våra förskolor och skolor.
Susanne Nord