Multihall och nya bostäder i Fisksätra hamn

Nu startar planeringsarbetet för cirka 80 nya bostäder och en multihall vid Hamnvägen i Fisksätra. Idrottshallen får en inriktning mot friidrott.

- De nya bostäderna och multihallen kommer att ligga väldigt fint, nära marinan och naturreservatet. Samtidigt finns kollektivtrafik, affärer och restauranger i närområdet, säger Thomas Magnusson, planarkitekt i Nacka som ansvarar för arbetet med detaljplanen.

Bostäderna som planeras vid korsningen Hamnvägen och Fisksätravägen föreslås i första hand bli mindre och större bostadsrätter. De kompletterar de många hyrestvåor och hyrestreor som redan finns i Fisksätra på ett bra sätt. Möjligheten till lokaler i bottenvåningarna som kan användas gemensamt eller för olika verksamheter kommer att studeras.

Samtidigt med arbetet att ta fram en detaljplan för området startar kommunen en dialog med aktörer som vill bygga och driva multihallen. Tillsammans med byggaktören kommer hallens utformning för olika idrotter och aktiviteter att planeras.

När platsen är färdigbyggd binds området ihop med resten av Fisksätra och det blir enklare för boende, Nackabor och besökare att ta sig till den nya multihallen. 

 

För mer information:

Thomas Magnusson, planarkitekt, Nacka, 070 431 93 59

Philip Paluchiewicz, projektledare, Nacka, 070 431 91 81

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media

Citat

De nya bostäderna och multihallen kommer att ligga väldigt fint, nära marinan och naturreservatet.
Thomas Magnusson, planarkitekt i Nacka kommun