Nacka kommun beviljas prövningstillstånd i tvisten om Bergs gård

Striden om att få bygga bostäder vid Bergs gård går vidare. I dag beviljade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd av domen om Bergs gård.

- Ett lika väntat som välkommet besked. Nacka kommun har en tydlig plan för hur marken i Bergs gård ska bebyggas, på gångavstånd till tunnelbanan. Nacka, såväl som hela regionen, behöver bostäder, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beskedet om prövningstillstånd innebär att Mark- och miljödomstolens dom från i maj, som Nacka kommun överklagade, kommer att prövas i högre instans. Den rättsliga tvisten rör huruvida kommunen haft rätt att säga upp Circle K, som nyttjar marken för sin oljedepå, från ett tomträttsavtal som skrevs 1958. Avtalet går ut den 31 december 2018. Nästa möjliga tillfälle för kommunen att säga upp tomträtten är år 2059.

– Bostadsbristen kommer inte lösa sig av sig själv. Här äger kommunen mark och vill bygga i anslutning till den nya tunnelbanan – kommunen och regionen har behov av en annan användning av den här marken än som oljeterminal, säger Mats Gerdau.

Omvandlingen av Bergs gård från oljehamn till bostadsområde spelar en viktig roll i kommunens överenskommelse med staten och regionen om utbyggd tunnelbana och Nackas åtagande om att förtäta och bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen.  

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media