Nacka musikskola och Drottningholms Barockensemble i angeläget samspel

 

Söndag den 21 april i Engelbrekts kyrka och tisdag den 23 april i Nacka aula möts Drottningholms Barockensemble och Nacka musikskola i två konserter under ledning av dirigenten Staffan Larson. Konserterna är tänkta att bilda upptakten till ett långsiktigt samarbete där de båda parterna drivs av viljan att delta i utvecklingen för ett musiksverige med mångfald och kvalitet.

 De senaste 20 åren har det skett en tydlig förändring i barns och ungdomars val av instrument vid musik- och kulturskolor. De traditionella orkesterinstrumenten har i stor utsträckning fått lämna plats för de i media så flitigt exponerade instrumenten inom populärkultur. Drottningholms Barockensemble, där flera medlemmar även arbetar som lärare inom musikskolan, vill uppmärksamma och påverka denna utveckling och har initierat ett samarbete med Nacka musikskola. Ett första resultat är konserterna i Engelbrekts kyrka söndag den 21 april kl. 16 och i Nacka aula tisdag den 23 april kl. 19 – en manifestation med ett drygt hundratal medverkande elever, lärare och musiker.

”Genom att förebilda, engagera och samspela med elever och lärare i Nacka musikskola hoppas vi i Drottningholms Barockensemble inspirera barn och ungdomar till att bredda sin repertoar. Vi vill skapa en nyfikenhet för klassisk musik allmänhet och barockmusiken i synnerhet” berättar Björg Ollén, ordförande för Drottningholms Barockensemble.

Musik från dessa tidsepoker har tidigare visat sig fungera mycket bra i sammanhang med barn och ungdomar, bland annat tack vare sin uppbyggnad på rytm och melodi, sina tydliga affekter och den rika repertoaren av beskrivande programmusik. Från Nacka musikskolas sida ser man detta initiativ som ett välkommet inslag i verksamheten, där ett uttalat mål är att erbjuda en stor bredd i undervisningen och där tradition och förnyelse ska gå hand i hand.

”Vi arbetar aktivt för att upprätthålla vår unika mångfald, både avseende genrer och instrument och för att fortsatt upprätthålla kvaliteten i den omfattande ensembleverksamheten. Målet är att ge barn och ungdomar värdefulla verktyg för att uttrycka sig själva i sin musik och där står sammusicerandet i fokus. I och med samarbetet med Drottningholms Barockensemble förstärks denna ambition ytterligare” säger Mats Kiesel, chef för Nacka musikskola.

Varför är det då inte vanligare med samarbeten av detta slag? Björg Ollén menar att det ofta har ekonomiska orsaker. Hon hoppas därför att de institutioner som stödjer kulturen inser hur angelägna den här typen av initiativ är för utvecklingen av ett musiksverige med mångfald och kvalitet.

”Det har stor betydelse för musikintresserade ungdomar att få möta professionella musiker på ett mer avslappnat sätt än enbart i en konsertsituation. Konserterna är givetvis viktiga mål, men vägen dit, med instudering, repetitioner, samspel och mötet mellan barn, ungdomar, pedagoger och professionella musiker är kanske den mest betydelsefulla” avslutar Björg Ollén.

______________________________

För bildmaterial och ytterligare information, kontakta:

Cecilia Wolfers
Drottningholms Barockensemble
cecilia.wolfers@gmail.com
tel. 0739-781070

robin.voneuler@nacka.se

08-7189016
070-4319016

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera