Nackas nior bland de bästa i landet

Nackas niondeklassare fortsätter att ha mycket goda resultat i nationella prov.  Skolverket har i dagarna redovisat vårterminens nationella prov på kommunnivå. Nackas resultat är även i år mycket bra och allra bäst är resultaten i engelska där våra elever ligger på en fjärdeplats.

När det gäller matematik är Nackas niondeklassare på sjätte plats och i svenska på sjunde plats i hela landet. Jämförelsen gäller samtliga grundskolor i kommunen och avser provbetygspoängen som väger samman olika betygssteg.

- Det är glädjande att se resultaten i Nacka! Bakom de fina resultaten finns ett mycket långsiktigt arbete och det vi ser nu är frukten av elevers, lärares och skolledares intensiva arbete över åren, säger utbildningsdirektör Susanne Nord.

Flickorna i Nacka har även i år en högre genomsnittspoäng än pojkarna men skillnaden har minskat något jämfört med tidigare år. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är mindre i Nacka än i riket som helhet.

Den 9 december redovisar Skolverket resultaten för de nationella proven i årskurs 6. Förra året tillhörde Nacka även där de kommuner som hade allra högst resultat.

Resultat i nationella prov och betyg för Nackas skolor för vårterminen 2014 redovisades vid utbildningsnämndens sammanträde i september.
Tjänsteskrivelsen bifogas som pdf.

Skolverkets redovisning hittar du här:
http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:150:0::NO:::

Utbildningsdirektör
Telefon: 08-718 97 65
E-post: susanne.nord@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Det är glädjande att se resultaten i Nacka! Bakom de fina resultaten finns ett mycket långsiktigt arbete och det vi ser nu är frukten av elevers, lärares och skolledares intensiva arbete över åren.
Utbildningsdirektör Susanne Nord.