Nackas sjätteklassare näst bäst i landet i engelska

Nyligen berättade vi att niondeklassarna i Nacka presterade mycket bra på vårens nationella prov. Statistik som Skolverket publicerade idag visar att även sjätteklassarnas resultat är mycket bra. Allra bäst är resultaten i engelska där våra elever återfinns på en glädjande andraplats.

När det gäller matematik är Nackas sjätteklassare på femte plats och i svenska på nionde plats i hela landet. Jämförelsen gäller samtliga grundskolor i kommunen och avser provbetygspoängen som väger samman olika betygssteg.

-        Vi är så stolta över nackaelevernas prestationer, de talar sitt tydliga språk! De fina elevresultaten byggs upp av det långsiktiga arbete som föräldrar, lärare och skolledningar gör varje dag, säger utbildningsdirektör Susanne Nord.

Flickorna i Nacka har även i år en högre genomsnittspoäng än pojkarna. I matematik och engelska är dock skillnaden i resultat mellan könen inte lika tydliga. Jämfört med riket som helhet har Nacka mindre skillnad mellan flickors och pojkars resultat. Resultat i nationella prov och betyg för Nackas skolor för vårterminen 2014 redovisades vid utbildningsnämndens sammanträde i september. Tjänsteskrivelsen bifogas som pdf.

Skolverkets redovisning hittar du här: http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:149:0::NO:::

Utbildningsdirektör
Telefon: 08-718 97 65
E-post: susanne.nord@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Vi är så stolta över nackaelevernas prestationer, de talar sitt tydliga språk!
Utbildningsdirektör Susanne Nord