Nackas skolor fortsätter leverera toppresultat

Nacka behåller sin position som en av Sveriges bästa skolkommuner. I SKL:s mätning Öppna jämförelser placerar sig Nacka på sjunde plats i landet och andra i länet.

Det är inte enbart i det här årets mätning som Nackas skolor – kommunala och fristående – visar fina resultat i Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser. De senaste sex åren har Nacka tillhört de tio bästa av Sveriges samtliga 290 kommuner.

"Fokus på resultat ger effekt"

Det är självklart väldigt roligt och visar att vårt fokus på elevresultat och kvalitet ger effekt. Det viktiga är inte vilken placering vi når utan att vi är bra över tid – och där har vi, skolorna och eleverna lyckats ännu en gång, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.

Tobias Nässén (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Nacka, gläds också över resultaten.

- Det jag särskilt vill lyfta fram är att vi har höga förväntningar på alla aktörer i skolan, både elever, lärare och skolledare. Detta tillsammans med att vi ser till att både ansvar och befogenheter finns lokalt på varje skola skapar grunden för goda resultat, säger han.

Nackas elever är nöjda och trygga

I den senaste upplagan av Öppna jämförelser redovisas elevresultat för årskurs 9, läsåret 2016/17. Men det är inte bara kunskapsresultaten som gör att Nacka utmärker sig. Av de tillfrågade Nackaeleverna svarar 82,9 procent att de är nöjda med sin skola mot 72,2 procent i riket som helhet. I Nacka svarar 90,5 procent av niondeklassarna att de känner sig trygga i skolan, vilket kan jämföras med ett genomsnitt för hela landet på 84,6 procent.

  Det är ett väldigt fint betyg och visar på det fina arbete och engagemang som finns hos lärare, rektorer och övriga medarbetare som arbetar för att skapa ett gott och stimulerande klimat i våra skolor, säger Susanne Nord.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det viktiga är inte vilken placering vi når utan att vi är bra över tid – och där har vi, skolorna och eleverna lyckats ännu en gång.
Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun