Nyskapande arbetssätt i Nackas förskolor och skolor

För sjätte året i rad delar Nacka kommun ut Fjädernpriset för nyskapande arbetssätt i förskola och skola. Tio utvecklingsarbeten belönas med 30 000 kronor vardera.

Förskollärare, fritidspedagoger och lärare i Nacka kommun har under vårterminen 2013 ansökt om ett kvalitetspris för olika utvecklingsarbeten. I ansökningarna har de sökande beskrivit sina utvecklingsarbeten.

För att ett utvecklingsprojekt ska belönas ska det vara innovativt och ett exempel på pedagogisk verksamhet utöver det vanliga. Det ska även vara användbart och inspirerande för andra pedagoger och ha lett fram till dokumenterbara resultat. I sina ansökningar har de tävlande beskrivit projektets idé, genomförande och resultat samt hur projektet har bidragit till att öka barnens och elevernas lärande.

Ansökningarna har bedömts i Nackas forsknings- och utvecklingsgrupp som har bestått av Björn Söderkvist, Eva Wåhlin-Börjesson, Werner Gerholm, Susanne Arvidsson och
Per Gunnar Rosengren. Gruppen har valt ut åtta utvecklingsarbeten som får kvalitetspriset Fjädern 2013 samt prispengen på 30 000 kronor, som kan användas av respektive pristagare i överenskommelse med förskolans eller skolans chef/rektor.

Fram till slutet av september kommer de att utförligare beskriva sina utvecklingsarbeten i artiklar om ca fem till femton sidor. Artiklarna kommer sedan att publiceras som goda exempel på utvecklingsarbete i Nacka, såväl internt som externt i samverkan med Skolporten AB.

Följande utvecklingsarbeten får kvalitetspriset Fjädern 2013:

  • Carl Emanuelsson och Marlene Halvarsson, Samskolan, Storylineprojekt i svenska och SO

  • Ulrika Hjertzell och Mikaela Högskog, Sågtorpskolan, IUP som ett levande dokument i den dagliga undervisningen

  • Rolf Eriksson, Nacka gymnasium, Webbaserat läromedel om det (o)hållbara fisket

  • Jonas Kemi, Nacka gymnasium, Naturkunskap 1 i fält

  • Mia Olsson och Camilla Björkman, Myrsjöskolan, Visual self learning – ett webbaserat verktyg för att förbättra elevens lärande

  • Emma Söderholm och Stina Ekmark, Myrsjöskolan, Ungdomsparlament om hållbar utveckling i Istanbul och Nacka

  • Ulrika Andersson, Samskolan, Kunskapsbedömning i franska

  • Marianne Sigurdsdotter Honig, Älta skola, Teknik och kamratbedömning

Per-Gunnar Rosengren, utbildningsexpert
per-gunnar.rosengren@nacka.se
08-718 95 02

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar