Snabbt och säkert att cykelpendla i sydöstra Stockholm

Nu blir det enklare och säkrare att ta cykeln mellan Tyresö, Nacka och Stockholm. Kommunerna har tillsammans byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för cyklisterna.

Stråket utmed Ältabergsvägen är en del av Trafikverkets utpekade regionala cykelstråk. Kopplingen är extra viktig för Nacka och Tyresö kommun och för långväga cyklister mot Stockholms södra delar. Med bra och säkra cykelvägar ökar förutsättningarna för att fler ska välja att cykla. Kommunerna har som mål att minska utsläppen och uppmuntra till miljövänligare resvanor.

- Det är jättekul och viktigt att cykelvägarna mellan kommunerna nu knutits ihop. Det är en självklarhet att kommungränser inte ska vara ett hinder för människor att förflytta sig, säger Kristofer Rogers, trafikplanerare i Nacka kommun.

Kommunerna har tagit fram en gemensam cykelkarta som kommer att delas ut under Trafikantveckan den 16–22 september. Nacka kommun uppmärksammar de förbättrade cykelvägarna genom att dela ut cykelkartan till alla hushåll i Älta. I Tyresö kommer kartan och en frukostpåse att delas ut till de cyklister som passerar strategiskt utvalda platser längs med cykelvägarna under Trafikantveckan. På bilfria dagen, den 19 september, kommer Stockholm stad att ha cykelkartan i sin monter på Strömgatan i Gamla Stan.

- Ältabergsvägen är en viktig och tidigare saknad länk som nu byggts ut och vi är väldigt glada över att ha knutit ihop det regionala nätet. På så vis har kommunerna gemensamt förbättrat framkomligheten och tillgängligheten för både gående och cyklister, säger Katarina Kjellberg som är projektledare i Stockholm stad för utbyggnaden av cykelvägnätet.

- Med tanke på att det endast är 15 kilometer från Tyresö centrum till Slussen så ska det självklart vara enkelt att cykla den sträckan oavsett kommungränser. Det här är en riktigt stor förbättring. Nu jobbar vi vidare i Tyresö för att knyta ihop cykelvägnätet ännu mer, säger Göran Norlin, miljö- och trafikchef i Tyresö kommun.

Mer information:

Nacka: Kristofer Rogers, trafikplanerare telefon: 08-718 80 15, e-post: kristofer.rogers@nacka.se

Stockholm stad: Katarina Kjellberg, trafikplanerare, telefon 08-508 26163, e-post katarina.kjellberg@stockholm.se

Tyresö: Göran Norlin, miljö- och trafikchef, telefon 08 5782 97 80, e-post goran.norlin@tyreso.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Det är jättekul och viktigt att cykelvägarna mellan kommunerna nu knutits ihop. Det är en självklarhet att kommungränser inte ska vara ett hinder för människor att förflytta sig
Kristoffer Rogers, Nacka kommun