Starkt stöd för att Nacka bygger stad

En stor majoritet av Nackaborna är positiva till att Nacka bygger stad på västra Sicklaön och till tunnelbanans förlängning. Samtidigt finns en oro för ökad trafik och möjliga trafikstörningar. Detta visar en opinionsundersökning som Nacka kommun låtit göra med anledning av den stadsutveckling kommunen planerar för på västra Sicklaön.

Undersökningen i korthet
77 % av de som svarat på enkäten är positiva eller mycket positiva till tunnelbanans utbyggnad. Endast 12 % är negativa eller mycket negativa.

50 % av de som svarat på enkäten är positiva eller mycket positiva till förtätad stad på västra Sicklaön. Endast 20 % är negativa eller mycket negativa.

Utbyggd kollektivtrafik, fler bostäder och bättre serviceutbud toppar listan på Nackabornas förhoppningar när Nacka bygger stad. Största farhågor är ökad trafik, trafikstörningar och mindre naturmark.

Om undersökningen
Frågorna ställdes av Nacka kommun genom den lokala omnibusundersökningen Folkopinion. Undersökningen gjordes via postenkäter till 1000 Nackabor mellan vecka 41 och 45 2013. Enkäten besvarades av 449 personer. Läs mer i bifogad fil.

För mer information
Sam Carlsson, pressansvarig, 0704-31 79 41

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.