Tryggt och bra för integrationen med inhyrda privata bostäder

De som hyr ut bostäder till kommunen och de nyanlända personer som bor där känner sig trygga och tycker att lösningen är bra för integrationen. Det visar en undersökning som Nacka och Värmdö kommuner har gjort.

I Nacka bor cirka 150 vuxna och barn som anvisats hit av Migrationsverket i bostäder som kommunen hyr av privatpersoner. Det handlar om hela eller del av villor, fritidshus och lägenheter.

Vill fortsätta hyra ut

Totalt sett tycker 79 procent av de tillfrågade hyresvärdarna att uthyrningen har fungerat bra eller mycket bra och 82 procent av alla som inte själva behöver bostaden när nuvarande avtalsperiod tar slut uppger att de vill förnya kontraktet med kommunen.

- Det här är en av de lösningar som kommunen har tagit fram för att klara utmaningen att ta emot nyanlända på en ansträngd bostadsmarknad och det är glädjande att så många tycker att det både fungerar väl och främjar integrationen, säger Caroline Pierrou, projektledare på Nacka kommun.

Vänligt bemötande från grannar

Även hyresgästerna är nöjda. Nästan alla (94 procent) anger att de känner sig trygga i bostaden och de flesta säger att de har fått ett positivt bemötande av grannar och andra de möter i bostadsområdet. De allra flesta (85 procent) tycker att den som hyr ut bostaden är hjälpsam och att de har god kontakt. Att som ny i Sverige bo hos en privatperson har också varit bra för integrationen, tycker både hyresgäster och hyresvärdar. Tack vare vardagskontakterna är det lättare att lära sig svenska och få chans att komma in i samhället bättre.

Förslag till förbättring

De som svarat på undersökningen har också fått ge förslag på hur privat uthyrning kan förbättrats. Ett önskemål som framkom var att ha en tydlig kontaktperson på kommunen, något som nu har införts.

- Svaren har tydliggjort hur vi kan utveckla den här bostadsformen så att förhoppningsvis ännu fler privatpersoner kan tänka sig att hyra ut till kommunen, säger Caroline Pierrou.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.