Ungdomar anställs för att utveckla Nacka kommun

Nyfiken på ungas idéer? För sjätte året i rad erbjuder Nacka kommun 22 gymnasieungdomar den unika chansen att arbeta med att påverka och utveckla kommunens arbete. Det uppmärksammade inflytandeprojektet startar den 17 juni och pågår tre veckor framåt.

Idén med Ungt inflytande är att använda de kommunala feriearbetsplatserna för att skapa nya arenor för unga människors engagemang och inflytande i kommunala frågor. Genom Ungt inflytande vill Nacka kommun i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen skapa en dialog mellan unga och tjänstemän och beslutsfattare genom att ge ungdomarna verkliga uppdrag att arbeta med.

I år kommer inflytandepiloterna att arbeta med tre olika teman:

  • Morgondagens digitala kommunikation
    Uppdraget är att titta på hur Nacka kommun kommunicerar i olika digitala kanaler med sina invånare. Resultatet som inflytandepiloterna kommer fram till ska vara en del i den förstudie om kommunikation i digitala kanaler som kommunikationsenheten på Nacka kommun genomför under 2013.

  • Vilja och ansvarsfull tillväxt
    Uppdraget är att försöka ta reda på hur Nacka kommun kan underlätta för unga med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden.

  • Nacka – en plats för framtiden
    Uppdraget blir att se över och fundera på hur det nuvarande kultur- och fritidsutbudet ser ut och fungerar för Nackas ungdomar samt att arbeta fram en bra metod för att kunna säkerställa att Nackas ungdomar får sina röster hörda i dessa frågor.

Ungt inflytande pågår veckorna 25, 26 och 27. Fredagen den 16/8 klockan 9.30 håller Ungt inflytande sin slutpresentation i Nacka stadshus.

Vill du träffa ungdomarna eller veta mer om projektet?

Kontakta Karin Hallengren, projektledare Ungt inflytande
Tfn: 08-718 76 14 / 070-431 76 14
E-post: karin.hallengren@nacka.se

Sam Carlsson, pressansvarig, 08-718 79 41

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera