• news.cision.com/
  • Neste/
  • Idag genomfördes världens första kommersiella flygning med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna mellan Malmö och Bromma

Idag genomfördes världens första kommersiella flygning med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna mellan Malmö och Bromma

Report this content

Neste Corporation, Pressmeddelande, 21 juni 2022 kl. 14:00 (EET)

Bild: ATR

Flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste, genomförde idag världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna, som en del av ett samarbete för att göra flygbranschen mer hållbar. Vid flygningen ersattes fossilt jetbränsle med Neste MY Förnybart Flygbränsle™ som minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent.

Den historiska testflygningen ägde rum mellan Malmö och Bromma och är en del av ett större projekt med målet att certifiera användandet av 100 procent förnybart flygbränsle för ATR:s flygplan. Processen inleddes i september 2021 av de tre parterna med målet att ha en certifiering för ATR klar till 2025. Flygningen är den senaste i en rad lyckade mark- och flygtester av ATR:s prototypplan 72-600 som genomförts under 2022. 

ATR:s VD Stefano Bortoli säger: ”Idag är en historisk dag för flyget. Efter mer än hundra års flygning med fossilt bränsle står vi på tröskeln till en ny era. Under de senaste månaderna har vi genomfört en rad lyckade flygningar med biobränsle i en motor. Därför är det särskilt glädjande att vi genomfört den första kommersiella testflygningen med 100 procent biobränsle i båda motorerna idag. Det hjälper oss att snabba upp certifieringen av våra plan med målet att det ska etableras fler flyglinjer som körs på bara förnybara bränslen. Denna flygning representerar en verklig milstolpe för hela branschen, eftersom den visar att tekniken fungerar och kan införas snabbt av fler inom vår bransch för att skynda på omställningen till ett flyg med nollutsläpp.”

”Biobränslen är avgörande för att flygets utsläppsmål ska kunna uppnås”, säger Jonathan Wood, Nestes Vice President Europe, Renewable Aviation.“När man använder Neste MY Förnybart Flygbränsle fullt ut, som vi gör på denna testflygning, ger det en minskning av utsläppen av växthusgaser, räknat under bränslets hela livscykel, med upp till 80 procent jämfört med fossila jetbränslen. Det finns även ytterligare miljöfördelar som inte är relaterade till koldioxidutsläpp, som bland annat avsevärt lägre utsläpp av partiklar. Eftersom det är ett drop-in-bränsle kan det användas i befintliga flygplansmotorer och med flygplatsens befintliga infrastruktur. Det är testflygningar som denna som visar att det också är möjligt att flyga säkert på 100 procent biobränsle, och som bidrar till att snabba på användningen av biobränsle i flygindustrin.”

Per G Braathen, ordförande för BRA konstaterar: "Vi påbörjade vårt hållbarhetsarbete långt före något annat flygbolag och har länge varit det ledande regionala flygbolaget i Sverige. Den milstolpe vi nu uppnått är en av de viktigaste hittills och representerar en verklig innovation i vår bransch. Dagens flygning bevisar att 100 procent biobränsle är det snabbaste och mest effektiva sättet att redan idag minska utsläppet från flyget och snabba på utvecklingen mot den svenska flygbranschens mål med fossilfritt inrikesflyg 2030.”

Även Swedavia var delaktiga i dagens bedrift genom att de gjorde det möjligt att tanka ATR-planet med biobränsle på Malmö flygplats. En viktig roll spelade även Pratt & Whitney, som haft ett nära samarbete med ATR och Braathens under förberedelserna för dagens flygning.

”Denna milstolpe bekräftar hur viktigt biobränsle är för flygindustrin och är ett bevis på Pratt & Whitneys engagemang för att göra flyget mer hållbart ”, säger Maria Della Posta, VD för Pratt & Whitney Canada. ”Vi har arbetat tätt ihop med ATR och BRA för att säkerställa dagens lyckade provflygning med 100 procent biobränsle.”

Dagens flygning är ett bevis på att det är möjligt att snabba på omställningen till nettonollutsläpp om alla intressenter i flygbranschen samarbetar mot det målet. Den innebär en milstolpe, inte bara för Sverige utan även globalt, eftersom flygningen bevisar att tekniken finns och har stora fördelar för flyget, både här och nu och i framtiden.

ATR:s chefspilot Cyril Cizabuiroz, styrman Jean-Marie Marre, och flygmekaniker Pascal Daussin flög BRA:s flygplan från Malmö flygplats till Bromma flygplats. Flygningen tog cirka en timme och 20 minuter. Ytterligare uppgifter från dagens flygning kommer att analyseras och publiceras vid ett senare tillfälle.


*) Beräknat genom etablerade metoder för uppskattning av livscykelutsläpp (LCA) som t.ex. CORSIA-metoden.

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications


Mer information: 

Neste: Vänligen kontakta Nestes presstjänst, tel: +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar från 08:30 AM till 4:00 PM EET) 

ATR: Adriana Debusi +33 (0)7 79 06 79 13 adriana.debusi@atr-aircraft.com / Charlotte Giuria +33 (0)6 80 48 20 96 charlotte.giuria@atr-aircraft.com / Madeleine Solomons +33(0)6 80 35 01 84 madeleine.solomons@atr-aircraft.com

BRA: Vänligen kontakta BRA:s presstjänst, tel. +46 10 722 16 62 / press@flygbra.se (vardagar från 08:30 AM till 5:00 PM EET)

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2021 hade Neste intäkter på 15,1 miljarder euro. Läs mer: neste.se

ATR in brief

ATR is the world number one regional aircraft manufacturer with its ATR 42 and 72 aircraft the best-selling aircraft in the less than 90-seat market segment. The unifying vision of the company’s employees is to help everyone, no matter where they are in the world, to connect and develop in a responsible manner. Thanks to the efficiency of turboprop technology and the benefits of the company’s focus on continuous innovation, ATR aircraft open more than 100 new routes on average every year, burn up to 40% less fuel and emit up to 40% less CO2 than regional jets. For all of these reasons, ATR aircraft have been chosen by some 200 companies in 100 countries around the world. ATR is a joint-venture between Airbus and Leonardo. For more information, please visit www.atr-aircraft.com.

BRA in brief

BRA, Braathens Regional Airlines, is a Swedish airline with its main airport at Stockholm Bromma Airport. The ambitious goal of achieving net zero emissions by 2030 makes BRA pioneer in fossil-free aviation. We are achieving this by, among other things, using the most fuel-efficient aircraft on the market, ensuring that 100% sustainable aviation fuel (SAF) is certified as soon as possible and being one of the first to include electric aircraft in our fleet. We have a legacy of sustainable actions: 

  • In 2009, we became the first passenger airline to be ISO14001 certified. 
  • Since 2018, we have offered all our passengers the option to buy 100% SAF for their travel. 

Today we are Sweden's largest domestic airline with 25 routes. BRA is owned by Braganza and the Swedish investment company AMF.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media