News55 AB delårsrapport januari-mars 2021

Report this content

JANUARI-MARS 2021 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,523 MSEK (1,647 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,115 MSEK (-0,823 MSEK)
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -0,301 MSEK (-1,295 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,13 SEK)
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,19 SEK (0,22 SEK)
  • News55 har under kvartalet genomfört 0 event (0)

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Mediebolaget News55 slår ännu ett försäljningsrekord inom digitala produkter 2021-01-08

News55 och Skandia förlänger samarbete och gör TV för seniorer tillsammans 2021-01-20

News55 påkallar skiljeförfarande mot tidigare samarbetspartner 2021-03-31

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Två nya ledamöter föreslås till styrelsen 2021-04-26

 

VD:s kommentar: 

”Vårt bästa digitala Q1 hittills”

Vi kom in i året med en orderingång på drygt fyra miljoner och en stor optimism. Vårt mål var att väsentligt förbättra förra årets första kvartal och det har vi lyckats med. Bolaget gick från att backa på drygt 800 000 kr förra året (före avskrivningar) till att göra ett minusresultat på ca 100 000 kr i år. 

Det hade naturligtvis varit fantastiskt om vi hade klarat oss ifrån minusresultatet men man ska ha i åtanke att det första kvartalet är årets tuffaste när det gäller digitala intäkter. Därför är jag mycket nöjd med att vi lyckades öka omsättningen med 53 % och prestera ett "all time high" vad gäller bolagets digitala omsättning! Men siffrorna hade gissningsvis kunnat vara ännu bättre då vi som många andra drabbats av covid-19. Säljkåren varit sjukdomsdrabbad vilket syns i siffrorna under andra halvan av kvartalet. Det har också varit tydligt att många av våra kunder varit avvaktande. Hela marknaden präglas av en stor osäkerhet.

Jag får många frågor om vår satsning på konsumentintäkter i News55 Premium. Vi har valt att inte kommunicera det exakta antalet betalande läsare men jag kan berätta att vi ser en regelbunden daglig tillströmning av nya medlemmar. I början hade vi en majoritet som föredrog att betala för ett helt år men det beteendet har planat ut i och med att vi lanserade vårt "prova på-erbjudande" för endast 19 kr för två veckor. Vi ser även att vi blir bättre och bättre på att förstå vad som konverterar till betalande läsare och vi har nyligen tagit beslutet att investera ytterligare i tekniken så att kundresan blir ännu smidigare för alla som vill pröva på ett medlemskap. 

Satsningen på News55 Premium är av väldigt stor strategisk vikt men vi fortsätter naturligtvis våra satsningar även på andra delar av verksamheten. Vårt nästa stora projekt är att utveckla vår ekonomisajt, E55.se. Det är idag en mycket lönsam sajt och vi ser en stor utvecklingspotential i nischen. Jag ser fram emot att berätta mer om detta inom kort.

Fredrik Lundberg, VD/Medgrundare

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se
 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se.
Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Eminova Fondkommission AB som mentor. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl.10:00 CET.

Prenumerera