Erik Oldmark nu utsedd till permanent VD och koncernchef för Nilar

Report this content

11 oktober 2021 16:15 CET

Styrelsen i Nilar International AB har nöjet att meddela att Erik Oldmark har utsetts till permanent VD och koncernchef. Erik Oldmark tillträdde den 1 september 2021 befattningen som tillförordnad VD.

Erik Oldmark kommer närmast från befattningen som VD i Metria AB, där han har var VD under åren 2016 till 2020. Erik har lång erfarenhet från arbete i näringslivet i Sverige och utomlands Han har en civilingenjörs examen från Kungliga Tekniska Högskolan och har tidigare haft chefsbefattningar på bland annat Ericsson och Relacom.

Innan Erik utsågs till tillförordnad VD i augusti hade styrelsen gett en exectutive search firma i uppdrag att evaluera ett antal alternativa VD kandidater. Uppdraget har nu avslutats; styrelsen är övertygad om att Erik är det bästa valet för att leda bolaget under dess framtida fortsatta tillväxt.

”Vi är mycket glada att Erik kommer att ta vid som VD på Nilar”, kommenterar Nilars styrelseordförande Michael Obermayer. ”Han har en gedigen bakgrund med lång erfarenhet inom internationellt ledarskap. Erik kommer att vara starkt bidragande till bolagets utveckling mot vidare kommersialisering och lönsam tillväxt.”

Erik Oldmark säger, ”Jag har nu träffat många av Nilars kunder. Nilar har en unik produkt som drar nytta av den snabbt växande marknaden inom energilagring och är en av få europeiska producenter av avancerade batterier med full integration.  Det globala behovet av energilagringssystem i bostäder, kontor och fabriker ökar snabbt. Jag är mycket nöjd med att styrelsen har valt mig att leda Nilars fortsatta tillväxtresa, och tror kunna bidra med mina erfarenheter från tidigare uppdrag, tillsammans med Nilars medarbetare. ”

 

För ytterligare information kontakta:
Michael Obermayer, Styrelseordförande
+4670 911 98 82
michael.obermayer@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+4672 213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

 

Denna information är sådan som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 16.15 CET.

Om Nilar

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energilagring kan användas för att överbrygga skillnader mellan energiproduktion och efterfrågan för att exempelvis bättre kunna utnyttja potentialen av intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor, så som solenergi och vindkraft, samt för att förstärka allt mer ansträngda elnät. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.  

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar