Om oss

Nilar är ett svenskbaserat innovationsbolag som designar och tillverkar batterisystem som används för att bygga stationära energilager, så kallade Electrical Energy Storage (EES) systems. Energilagring kan användas för att balansera skillnader mellan produktion och konsumtion av energi vilket exempelvis förbättrar möjligheterna att utnyttja potentialen av intermittent elproduktion från förny¬elsebara energikällor, så som solenergi och vindkraft. EES system kommer också vara en vital del i lösningen för att balansera ett alltmer ansträngt elnät. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och prestandaprofil. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och produktionen sker sedan 2012 vid bolagets produktionsanläggning i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker. Nilar har sedan 2021 påbörjat utbyggnaden av ytterligare en produktionsanläggning i Paldiski, Estland. Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.

Prenumerera