Antal aktier och röster i Oncopeptides

Stockholm — 29 mars 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att antalet aktier och röster i Oncopeptides ändrats med anledning av den riktade nyemission av 3 980 000 aktier som genomfördes i mars 2018.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 10 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 980 000 från 39 806 021 till 43 786 021. Aktiekapitalet ökar med cirka 442 222 kronor från 4 422 891 kronor till 4 865 113 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides

Telefonnummer: +46 705 695 471

E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides

Telefonnummer: +46 708 537 292

E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Denna information är sådan som Oncopeptides AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 13:01 CET.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.

Taggar:

Om oss

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Prenumerera

Dokument & länkar