Oncopeptides kapitalmarknadsdag den 14 december i New York

Stockholm – 13 december 2018 – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag i New York imorgon, 14 dec, mellan 14:30 – 17:00 CET (8:30 – 11:00am ET).

För de som inte kan närvara i New York finns möjlighet att följa denna via en webcast. Registreringen till detta webcast görs genom anmälan via bolagets hemsida eller genom att använda nedanstående länk.

Webcast och arkivlänk. Webcasten är tillgänglig under 90 dagar.

https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/359/28706 

Registrering för investerare och analytiker: RSVP till Alan Lada på alada@troutgroup.com 

För mer information, kontakta:

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobil: +46 70 853 72 92

Information lämnades för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 10:00 CET.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen (Ygalo®), en peptidlänkad alkylator, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Compounds. Melflufen är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Målet med det kliniska utvecklingsprogrammet för melflufen är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Melflufen kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.

Taggar:

Om oss

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska cancerformer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett peptidlänkat läkemedel som snabbt levererar ett cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i fyra kliniska studier inklusive den pivotala fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.