Ytterligare patentskydd för Ygalo® har beviljats i Japan fram till 2033

Stockholm — 8 mars 2018 — Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm; ONCO) meddelar idag att det japanska patentverket (JPO) nyligen utfärdat ett meddelande om att de avser bevilja ytterligare ett patent till Oncoeptides AB i Japan.

Patentet (ansökan nummer JP 2015-539556) skyddar bland annat den frystorkade beredning med Ygalo som avses att marknadsföras vid ett framtida godkännande. Patentet löper fram till 2033.

Vi är glada att ha mottagit detta patentmeddelande vilket var i linje med våra förväntningar. Det utgör en viktig milstolpe för Ygalos® framtida potentiella kommersiella värde på denna nyckelmarknad. Förra året beviljades ett liknande patent i Europa vilket ökar skyddet ytterligare för Ygalo® i tillägg till substanspatentet och att Ygalo® har särläkemedelsexklusivitet”, säger Jakob Lindberg, vd Oncopeptides.

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten Ygalo®, en innovativ peptidaspotentierad alkylerare, Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnCs). Ygalo® är avsedd för en effektiv behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo® kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedel för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Mer information finns på www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post:
jakob.lindberg@oncopeptides.se 

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post:
rein.piir@oncopeptides.se

Information lämnades av ovanstående personer försorg till offentliggörande den 8 mars 2018 kl.08.00

Taggar:

Om oss

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Bolaget fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, en peptidlänkad alkylerare, tillhörande en ny läkemedelsklass kallad Peptidase Enhanced Cytotoxics (PEnC). Melflufen utvecklas som en ny behandling av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och testas för närvarande i en global registreringsgrundade klinisk fas 3-studie samt i tre ytterligare pågående kliniska prövningar. Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.