OrganoClick utser ny forsknings- och utvecklingschef

Report this content

OrganoClicks nuvarande forsknings- och utvecklingschef Juhanes Aydin avgår på egen begäran från sin tjänst som forsknings- och utvecklingschef hos OrganoClick. Han kommer istället tillträda en tjänst på forskningsinstitutet RISE. Som ny forsknings- och utvecklingschef har OrganoClick utsett Maria Wennman som har arbetat inom OrganoClicks forsknings- och utvecklingsorganisation i åtta år. Samtidigt utses Salman Hassanzadeh till ny innovationschef.

”Juhanes har arbetat som vår FoU-chef sedan 2011 och har betytt oerhört mycket för OrganoClicks utveckling. Han har deltagit och varit huvudansvarig för utvecklingen av många av bolagets nuvarande produkter. Jag är väldigt tacksam för allt Juhanes bidragit med och att han lärt upp så kompetenta FoU-medarbetare som Maria och Salman som nu kan ta över efter honom”, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB

Maria Wennman har en Masterexamen inom Molekylär vetenskap och teknik med inriktning på polymerkemi från KTH. 2012 började hon arbeta för OrganoClick som utvecklingsingenjör med ansvar för utvecklingen av OrganoClicks biobaserade bindemedel för nonwoven. Hon har under senaste åren arbetat som projektledare för alla OrganoClicks externa utvecklingsprojekt som bedrivits tillsammans med kund. Parallellt har hon haft fortsatt ansvar för utvecklingen av bolagets bindemedel. Maria är uppfinnare till 4 patent som berör OrganoClicks bindemedelstekniker.

Under Maria kommer Salman Hassanzadeh tillträda en ny tjänst som innovationschef. Han kommer att jobba med bolagets innovationsprojekt. Salman Hassanzadeh har en doktorsexamen i formuleringskemi och har arbetat hos OrganoClick i fem år med huvudansvar för utvecklingen av bolagets vattenavstötande behandlingar (OrganoTex) och vidareutvecklingen av bolagets träskyddstekniker. Salman är uppfinnare till 3 patent och är författare till 15 vetenskapliga publikationer.

”Maria är en mycket kompetent kemist med mycket goda ledaregenskaper och organisatoriska färdigheter. Hon har ett oerhört starkt engagemang för hållbar utveckling och grön kemi. Salman har en oerhörd djup kunskap inom kemi och är oerhört kreativ. Med Maria som huvudansvarig för FoU-organisationen och med Salman som innovationschef är jag trygg i att vårt FoU-arbete kommer fortsätta med full kraft”, fortsätter Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 8:50.

Prenumerera

Dokument & länkar