OrganoWood ingår distributionsavtal med Carl Götz i Tyskland

Report this content

OrganoClicks dotterbolag OrganoWood har ingått ett försäljnings- och distributionsavtal med den tyska trädistributören Carl Götz GmbH. Avtalet avser en icke-exklusiv rätt för Carl Götz att sälja och distribuera OrganoWood®-virke i Tyskland, Österrike och Schweiz.

OrganoWood trall

Carl Götz är en ledande tysk distributör av virke och träbaserade produkter. De har totalt 15 distributions- och lagercenter spridda över hela Tyskland och levererar till Tysklands, Österrrikes och Schweiz ledande bygghandlare och gör-det-själv kedjor.

  • “Carl Götz ser fram emot att få inleda försäljning och distribution av OrganoWood®-virke på den tyska, österikiska och schweiziska marknaden. Vi tror att OrganoWood®-virke kan bli ett attraktivt alternativ för många konsumenter och professionella byggföretag», kommenterar Max Zumsteg, VD, Carl Götz. 

Sedan 2012 har OrganoWood®-virke tillverkats och marknadsförts i Sverige. OrganoWood®-virke säljs idag som:  

  • OrganoWood® trallvirke
  • OrganoWood® reglar
  • OrganoWood® stolpar
  • OrganoWood® panel

OrganoWood®-virke baseras på en kiselimpregnering som förbättrar virkets skydd mot röta och eld utan användning av biocider och giftiga tungmetaller. I Norden säljs virket både till konsumenter och professionella byggföretag via ett brett nätverk av byggvaruhandlare.

Idag har OrganoWood distributörsavtal för sitt modifierade virke i ett flertal europeiska länder och nu även i Tyskland, Österrike och Schweiz.

  • "Vi ser fram emot att inleda vår expansion på den tyska, österrikiska och schweiziska marknaden via samarbetet med en så väletablerad distributör som Carl Götz. Vi ser dessa marknader som mycket intressanta där vi tillsammans med partners kan växa under många år”, säger Jens Hamlin, VD OrganoWood AB.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 15:55.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar