Cimco Marine AB (publ) får nytt patent utfärdat i Europa för duoprop

Cimco Marine fortsätter utöka sina immateriella tillgångar med ett nytt beviljat patent för en duoprop-version av Cimcos existerande rem-teknologi som används i den nuvarande OXE Diesel-utombordaren.

Det nya patentet (E.U. Patent 3168134) rör den senaste designen för duoprop:

 

– Cimco Marine fortsätter att utöka sina immateriella tillgångar med ett nytt beviljat patent för en duoprop-version av Cimcos existerande rem-teknologi som används i den nuvarande OXE Diesel-utombordaren. Detta är i linje med vår långsiktiga strategi för att möta nuvarande och framtida krav från industrin och för att fortsätta vara teknikledare i segmentet, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine AB.

Cimco Marine AB (publ) har idag 33 beviljade patent och fem patent som väntar på godkännande.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Lars Sjögrell, Head of Public Relations, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2018, kl. 07.30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

 

Om oss

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marine ABs unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar