Cimco Marine AB (publ) formaliserar sin tidigare principöverenskommelse med EIB

Report this content

Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) offentliggjorde den 9 oktober 2019 att Cimco hade träffat en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken (”EIB”) om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco har uppfyllt villkoren för utbetalning av Tranche B enligt parternas kreditfacilitetsavtal. Principöverenskommelsen har nu dokumenterats i ett formellt avtal mellan parterna. Efter Cimcos riktade nyemission om 17,2 miljoner SEK i oktober 2019 är det relevanta villkoret för utbetalning av Tranche B nu uppfyllt.

Cimco träffade den 5 juli 2019 ett kreditfacilitetsavtal om totalt 14 miljoner EUR med EIB. Kreditfaciliteten är uppdelad i tre trancher, av vilka Tranche A i ett belopp om 4 miljoner EUR utbetalades till Cimco i september 2019. Utnyttjande av Tranche B, också i ett belopp om 4 miljoner EUR, var ursprungligen bl.a. villkorat av att Cimco hade erhållit minst 50 miljoner SEK från utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1. Cimco har nu formaliserat sin tidigare principöverenskommelse med EIB om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco har uppfyllt det aktuella villkoret. Efter Cimcos riktade nyemission om 17,2 miljoner SEK i oktober 2019 är det relevanta villkoret för utbetalning av Tranche B nu uppfyllt.

För mer information om kreditfacilitetsavtalet med EIB hänvisas till pressmeddelanden lämnade den 5 juli 2019, 12 juli 2019, 30 augusti 2019 och 19 september 2019.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar: