• news.cision.com/
  • OXE Marine AB/
  • Cimco Marine AB (publ) har en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken om att bolaget får utnyttja Tranche B under kreditfacilitetsavtalet även genom riktade nyemissioner av aktier

Cimco Marine AB (publ) har en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken om att bolaget får utnyttja Tranche B under kreditfacilitetsavtalet även genom riktade nyemissioner av aktier

Report this content

Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine”) har nått en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken (”EIB”) om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco Marine har uppfyllt villkoren för utbetalning av Tranche B enligt parternas kreditfacilitetsavtal daterat den 5 juli 2019.

Cimco Marine träffade den 5 juli 2019 ett kreditfacilitetsavtal om totalt 14 miljoner euro med EIB. Kreditfaciliteten är uppdelad i tre trancher, av vilka Tranche A i ett belopp om 4 miljoner euro utbetalades till Cimco Marine i september 2019. Bolagets utnyttjande av Tranche B, också i ett belopp om 4 miljoner euro, är bl.a. villkorat av att Cimco har erhållit minst 50 miljoner kronor från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2019:1. Cimco Marine har nu nått en principöverenskommelse med EIB om att även riktade nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om Cimco Marine har uppfyllt det aktuella villkoret. Principöverenskommelsen är villkorad av att parterna träffar ett formellt avtal om frågorna, vars närmare innehåll nu är under förhandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar: