Cimco Marine AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

Cimco Marine AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2017 på sin webbsida http://www.oxe-diesel.com/category/financial-report/ och även bifogad som pdf i detta utskick. Årsredovisningen är för räkenskapsåret 01/01/2017–31/12/2017.

Denna information är sådan som Cimco Marine AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 07.30 CET.

For further information, please contact: 

Cecilia Anderberg, CEO, Cimco Marine AB, +46 763-10 22 50, 
cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Andreas Blomdahl, Chairman of the Board of Cimco Marine AB, +46 706-28 01 30, 
andreas.blomdahl@oxe-diesel.com                  

Myron Mahendra, CFO, Cimco Marine AB, +46 763-47 59 82,
myron.mahendra@oxe-diesel.com

Lars Sjögrell, Head of Public Relations, Cimco Marine AB, +46 702 69 53 00, 
lars.sjogrell@perspective.se                                       

www.oxe-diesel.com          

Certified Adviser 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is Certified Adviser for Cimco Marine AB.                                

Om Cimco  
Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media