Cimco Marine AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

Cimco Marine AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets webbsida https://www.oxe-diesel.com/, och även bifogad som pdf i detta utskick. Årsredovisningen är för räkenskapsåret 01/01/2018–31/12/2018.

Denna information är sådan som Cimco Marine AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 07.30 CET.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till Västra Hamnen Corporate Finance AB: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99

Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

https://www.oxe-diesel.com/

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Bolagets unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på Bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Media

Media