Cimco Marine AB (publ) träffar avsiktsförklaring med afrikansk statlig leverantör

Report this content

Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) har idag träffat en avsiktsförklaring med en afrikansk statlig leverantör för att genom Southern Power Products (Pty) Ltd, som är Bolagets distributör för subsahariska Afrika, tillhandahålla OXE150/200 till en afrikansk stats nya RIB-båtar (Rigid Inflatable Boat). Den förväntade totala inkomsten från projektet är ca 5 miljoner EUR inkl. tillbehör, servicekits och reservdelar. Projektet är fas 1 i ett flerfas-program med den aktuella staten.

Leveransen är villkorad av att OXE-motorerna erhåller slutkundens godkännande efter genomförda sjötester för att säkerställa att motorerna möter kundens kravspecifikation. Testerna kommer att genomföras under det fjärde kvartalet 2019 och resultaten förväntas vara klara innan utgången av 2019. Bolaget förväntar sig att OXE-motorerna kommer att uppfylla kundens kravspecifikation. De första leveranserna förväntas ske under det första kvartalet 2020.

Bolaget kommer att tillhandahålla ytterligare detaljer när slutliga avtal har träffats.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 september 2019, kl. 16:10.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.