• news.cision.com/
  • OXE Marine AB/
  • Cimco Marine AB tillförs cirka 33,6 MSEK genom utnyttjande av optioner och planerar för en riktad nyemission om cirka 17,2 MSEK

Cimco Marine AB tillförs cirka 33,6 MSEK genom utnyttjande av optioner och planerar för en riktad nyemission om cirka 17,2 MSEK

Report this content

Cimco Marine AB (publ) (”Cimco” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 33,6 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1. Totalt utnyttjades 22 381 968 optioner för teckning av nya aktier, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 66 procent. Styrelsen avser att så snart som möjligt, med stöd av bemyndigande från årsstämman, besluta om en riktad nyemission av 11 451 369 aktier, motsvarande cirka 17,2 MSEK, till det garantikonsortium som ingick garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna i syfte att säkerställa Bolagets kapitalbehov. Genom utnyttjandet av optioner och den planerade nyemissionen kommer Cimco att tillföras totalt cirka 50,8 MSEK före emissionskostnader.

VD Myron Mahendra kommenterar
– Jag är mycket nöjd med resultatet av utnyttjandet av teckningsoptioner och de garantier vi har på plats för att möjliggöra för Cimco att tillföras 50,8 miljoner kronor i närtid. Jag vill tacka våra nuvarande aktieägare för deras stöd och välkomna våra nya aktieägare till Cimco. Genom kapitaltillskottet kan vi genomföra vår affärsplan för att öka försäljningen, öka marknadsinitiativen och förbereda produktionsstart av den efterlängtade OXE300.

Teckningsoptioner av serie 2019:1 och riktad nyemission
Totalt utnyttjades 22 381 968 teckningsoptioner av serie 2019:1 för teckning av lika många nya aktier. Härutöver avser styrelsen att så snart som möjligt, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, besluta om en riktad nyemission av 11 451 369 aktier till det konsortium av garanter som lämnade garantiåtaganden i samband med utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2019:1. Genom utnyttjandet av optioner och den planerade nyemissionen tillförs Cimco Marine därmed cirka 50,8 MSEK före emissionskostnader. Anledningen till det planerade beslutet att genom en riktad nyemission frångå aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för garanterna att fullgöra sina garantiåtaganden och teckna nya aktier i Bolaget motsvarande den andel av aktier som inte tecknades av teckningsoptionsinnehavarna under lösenperioden som inföll i oktober 2019.

Antal aktier och aktiekapital
När de nya aktier som emitterats på grund av utnyttjandet av teckningsoptioner har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Cimco Marine att uppgå till 153 388 152 och aktiekapitalet att uppgå till 4 599 285,23 SEK.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Cimco Marine i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2019:1. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. 08-528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För ytterligare information om Cimco Marine, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, Tel: +44 (0)7711 168 934, e-mail: myron.mahendra@oxe-diesel.com
Anders Berg, ordförande, Tel: +46 70 358 91 55, e-mail: anders.berg@oxe-diesel.com

Om oss
Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera