Cimco Marine ingår leverans- och utvecklingsavtal med BMW

Report this content

Cimco Marine AB (publ) har idag träffat ett leverans- och utvecklingsavtal med Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, BMW, enligt vilket BMW ska leverera den sexcylindriga BMW TwinPower Turbo-dieselmotorn samt vissa utvalda delar och komponenter. Motorn är en treliters dieselmotor med dubbelturbo.

Enligt leverans- och utvecklingsavtalet har Cimco Marine rätt att använda BMW-motorn i både utombords- och inombordsapplikationer.

Cimco Marine har för avsikt att göra en initial beställning om cirka 900 BMW-motorer för 2020 som följs av 2000 motorer för 2021 och 3080 motorer 2022. Planerad produktionsstart för OXE Diesel-utombordare med BMW-motorn är i april 2020.

Avtalet löper fram till 31 december 2025. BMW har rätt att säga upp avtalet med beaktande av
18 månaders uppsägningstid om en biltillverkare förvärvar 20 procent eller mer av rösterna eller aktiekapitalet i Cimco Marine. Cimco Marine bedömer att uppsägningstiden motsvarar den tid det tar för bolaget att marinisera en ny motor.

Den sexcylindriga BMW TwinPower Turbo-dieselmotorn kommer att användas av Cimco Marine i fyra olika modeller: OXE 225hk, OXE 250hk, OXE 275hk samt i den nya flaggskeppsmodellen OXE 300hk.
– Jag är mycket nöjd med att kunna presentera detta samarbete med en av världens främsta bilmotorstillverkare. Med BMW som partner säkerställer vi Cimcos framtida behov av en ren, effektiv och pålitlig högpresterande motor till vårt utökade sortiment av OXE Diesel-utombordare, säger Andreas Blomdahl, VD Cimco Marine. 

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimco Marines Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Lars Sjögrell, Head of Public Relations, lars.sjogrell@perspective.se, +46 702-69 53 00 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2018, kl. 16.45.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar