Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner av serie 2019:1 i Cimco Marine AB (publ)

Report this content

Idag, 4 oktober 2019, inleds lösenperioden för teckningsoptioner av serie 2019:1 i Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine”). Teckningsoptionerna av serie 2019:1 emitterades som en del av den emission av units som Cimco Marine genomförde under våren 2019. Lösenperioden pågår till och med 17 oktober 2019. För varje (1) teckningsoption av serie 2019:1 har innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Cimco Marine till ett pris av 1,50 SEK per aktie. Om alla teckningsoptioner av serie 2019:1 nyttjas kommer 33 833 337 aktier emitteras varpå Cimco Marine mottar en emissionslikvid om cirka 50,8 MSEK före transaktionskostnader.

En informationsfolder och teckningssedel finns tillgängliga på Cimco Marines hemsida (www.oxe-diesel.com), på Redeye AB:s websida (www.redeye.se) samt på Hagberg Aneborn Fondkommission AB:s websida (www.hagberganeborn.se). Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2019:1 finns tillgängliga i Cimco Marines prospekt som publicerades 18 mars 2019.

Sammanfattning av villkoren för teckningsoptionerna

Lösenperiod: 4–17 oktober 2019
Lösenpris: 1,50 SEK per aktie
Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019:1 emitteras 33 833 337 aktier, motsvarande cirka 50,8 MSEK före emissionskostnader
Sista handelsdag med teckningsoptioner: 15 oktober 2019
Nuvarande antal aktier i Cimco Marine:  131 060 184

Viktiga datum i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna

Första dag i lösenperioden: 4 oktober 2019
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 15 oktober 2019
Sista dag i lösenperioden: 17 oktober 2019
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 17 oktober 2019
Planerat offentliggörande av utfall: Vecka 43
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 44

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare till Cimco Marine och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019:1.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie 2019:1, vänligen kontakta:
Myron Mahendra (VD)
Tel: +44 (0)7711 168 934
E-mail: myron.mahendra@oxe-diesel.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

Om oss
Cimco Marine AB (publ) har under flera å
r utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela värden.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar