Kommuniké från extra bolagsstämma i OXE Marine AB (publ) den 28 juni 2021

Report this content

Den extra bolagsstämman beslutade att införa ett justerat långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i enlighet med styrelsens förslag. Programmet ersätter det teckningsoptionsprogram som beslutades på årsstämman den 16 april 2021 och innebär en maximal utspädning om ca 1,5 procent.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida www.oxemarine.com.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-post info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE), (OTCQX: CMMCF) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.