Marinediesel Sweden AB träffar optionsavtal med Per Lindberg avseende aktier i Cimco Marine AB (publ)

Marinediesel Sweden AB har idag träffat ett optionsavtal med Per Lindberg avseende aktier i Cimco Marine AB (publ). Per den 31 augusti 2018 ägde Marinediesel Sweden 14,8 procent och Per Lindberg 13,41 procent av aktierna i Cimco Marine.

Enligt optionsavtalet har Marinediesel Sweden till och med den 31 december 2019 rätt att förvärva upp till 1 600 000 aktier i Cimco Marine från Per Lindberg för en köpeskilling om 13 kronor per aktie.

Optionsavtalet har föregåtts av att Marinediesel Sweden tecknat samtliga aktier som Marinediesel Sweden hade företrädesrätt till i Cimco Marines företrädesemission som först kommunicerades den 28 augusti 2018. Marinediesel Sweden har därefter sålt 1 600 000 aktier till Per Lindberg för en köpeskilling om 10 kronor per aktie.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimco Marines Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, CFO and EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Andreas Blomdahl, CEO, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 september 2018, kl. 16.45.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Om oss

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marine ABs unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar