OXE Marine AB (publ) – uppdatering om verksamheten och COVID-19

Report this content

Avsiktsförklaringen mellan OXE Marine AB (publ) och en afrikansk statlig leverantör avseende första fasen i ett flerfasprogram med en afrikansk stat som kommunicerades av OXE Marine genom pressmeddelande den 24 september 2019 kommer, på grund av en längre försening hos båtbyggaren, inte leda till fortsatta förhandlingar om ett slutligt avtal.

Förseningen berodde främst på att båtbyggaren tvingats stänga sin anläggning till följd av COVID-19. Detta innebär att OXE Marine inte kommer att leverera till fas ett av det afrikanska statliga projektet, utan istället kommer att fokusera på att leverera till fas två och efterföljande faser. Tidsplanen för leverans till denna fas kommer att bekräftas senare.

Efter att OXE Marine lämnade sin senaste kvartalsrapporten sprids COVID-19 allt snabbare i Västeuropa och USA. Detta har inte påverkat OXE Marines orderbok – denna ökar istället samtidigt som bolagets leveranskedja är intakt. Produktionen av OXE300 kommer fortsatt påbörjas i maj 2020 eftersom OXE Marine har säkerställt tillräckligt med komponenter för detta. Produktionen av OXE200 fortlöper för närvarande oavbrutet. OXE Marine övervakar ändå situationen noga och vidtar åtgärder för att undvika eventuella betydande störningar.

OXE Marines policy beträffande COVID-19 syftar till att säkerställa att bolagets anställda är välmående och OXE Marine följer råd från WHO och nationella och lokala myndigheter där de anställda bor och arbetar.

Med det kommande utnyttjandet av Tranche B av kreditfaciliteten från EIB om 4 miljoner euro i slutet av mars 2020 är OXE Marines finansiella ställning fortsatt stabil. OXE Marine förbereder sig inför olika scenarion, men utvärderar samtidigt  kontinuerligt sin ställning med beaktande av COVID-19-krisen och förhåller sig flexibelt till förändringar i rådande situation för att kunna säkerställa personalens välfärd och verksamhetens kontinuitet.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OXE Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020, kl. 15:30.

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.