OXE Marine AB (publ) - Bokslutskommuniké 1 januari till 31 mars

Report this content

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättning 10,3 MSEK (3,6 MSEK)

  • Rörelseresultat/EBIT -17,6 MSEK (-27,2 MSEK)

  • Resultat för perioden -19,6 MSEK (-33,1 MSEK)

  • Kassaflöde för perioden 13,5 MSEK (9,2 MSEK)

  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,12 (SEK -1,12)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Företaget ändrade företagsnamnet från Cimco Marine AB (publ) till OXE Marine AB (publ).
  • OXE Marine AB (publ) meddelade vision, uppdrag och kärnvärden.

  • Riktad emission av totalt 14 726 154 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (“EIB”).

  • 19 mars: OXE Marine AB (publ) lämnade en uppdatering om verksamheten och COVID-19.

  • Företaget erhöll 4 MEUR i finansiering, avseende Tranche B av kreditfacilitetsavtalet med EIB.

​​​​​​​​​​​​​​Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden

• 20 april: Preliminära resultat för Q1 2020 och affärsuppdatering släpptes.

VD har ordet

COVID-19-krisen har påverkat oss alla, både socialt och ekonomiskt. Vår huvudsakliga prioritering som företag är säkerheten för vår per- sonal och konsulter. De åtgärder vi har vidtagit, enligt riktlinjer från WHO och lokala myndigheter, har hittills visat sig vara effektiva. Krisen har dock påverkat vårt affärsekosystem på kort sikt.

Vår leveranskedja, som övervägande är global, har störts och företaget har tvingats vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, särskilt med fokus på produktionsstarten av OXE300, som nu har försenats till juli 2020, och återuppstarten av produktionen av OXE200. Vi har nu vidtagit de åtgärder som krävs i enlighet med vårt pressmeddelande den 20 april 2020 och fortsätter att övervaka situationen. På ett sätt har vår affärsmodell med få fasta tillgångar gjort det möjligt för oss att snabbt skala ned verksamheten utan belastningen av höga fasta kostnader eller äldre tillgångar. Detta kommer att ge oss motståndskraft och förmåga att skala upp mycket snabbt.

Vår försäljning på kort sikt har också påverkats, särskilt sedan mitten av mars, där vi har fått uppskjutna order på grund av COVID-19. Trots detta har vår orderbok ökat med över 30% under första kvartalet, från 43 MSEK till 56 MSEK. Orderingången var främst relaterad till OXE300 som har en högre marginal. Dessutom har vi fått 12 MSEK i handpenning för dessa order, vilket visar att våra kunder är engagerade. Baserat på den nuvarande

statusen förväntar vi oss att uppfylla vårt finansiella mål att uppnå 50% omsättningstillväxt år 2020.

Vårt resultat för Q1 2020 är positivt jämfört med Q1 2019. Vi uppnådde en nettoomsättning på 10,3 MSEK (3,6 MSEK), samtidigt som vi uppnådde en bruttomarginal på 23% (-297%), vilket är företagets bästa bruttomarginal för ett kvartal hittills. Vi förväntar oss en viss volatilitet för denna marginal, men trenden pekar uppåt, särskilt när vi börjar leverera OXE300s under tredje kvartalet.

Vi har haft en mycket bra produktionskörning under Q1 med korta eller inga driftstopp. Produktens kvalitet förbättras kontinuerligt och detta återspeglas i våra tester med minimalt av korrigerade problem av den slutgiltigt monterade produkten före leverans. Störningen av leveranskedjan för OXE200 har inneburit ett produktionsstopp vid UFAB i Uddevalla. Det finns nu planer på att åter starta upp produktion med alternativa partners senare i år. Företaget har tillräckligt antal enheter i lager för att uppfylla sina försäljningsmål för Q2 och Q3. Produktion av pre- serien av OXE300 kommer att påbörjas senare i maj medan serieproduktionen kommer att starta i juli.

Företagets cash burn rate har minskat under rapportkvartalet i förhållande till Q4 2019. Företaget hade uppfyllt alla kriterierna för att erhålla utbetalning om 4 MEUR av Tranche B av kreditfacilitetsavtalet med Europeiska Investeringsbanken (“EIB”), vilket erhölls den 31:e mars.

Ledningen och styrelsen förblir övertygade om framtiden och vår proaktiva inställning till dessa instabila tider kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta verksamheten och därefter planera förnuftigt för att skala upp verksamheten från och med fjärde kvartalet 2020.

Myron Mahendra CEO - OXE Marine AB

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

www.oxemarine.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OXE Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020, kl. 11.00 CET.

OXE Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Media

Media