• news.cision.com/
  • OXE Marine AB/
  • OXE Marine AB (publ) meddelar utfall i incitamentsprogram 2021/2025 och ytterligare överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019:2

OXE Marine AB (publ) meddelar utfall i incitamentsprogram 2021/2025 och ytterligare överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2019:2

Report this content

I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 28 juni 2021 har OXE Marine AB (publ) (”Bolaget”) överlåtit samtliga 3 050 000 kvalificerade personaloptioner i incitamentsprogram 2021/2025 samt tecknat samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2025:2 som emitterades för att säkerställa Bolagets leverans av aktier i programmet. Optionerna har överlåtits till ett pris om 0,03 kr per option och kan utnyttjas för teckning av aktier under treveckorsperioder efter publicering av den första, andra och tredje kvartalsrapporten för 2025.

Samtidigt med överlåtelsen i incitamentsprogram 2021/2025 har Bolaget överlåtit 227 272 teckningsoptioner av serie 2019:2 till Bolagets VD Magnus Grönborg. Teckningsoptionerna har överlåtits till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

För ytterligare information om incitamentsprogrammen hänvisas till Bolagets hemsida www.oxemarine.com.

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB:
tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Grönborg, VD, magnus.gronborg@oxemarine.com, +46 76 724 73 00

Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE), (OTCQX: CMMCF) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. OXE Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.