OXE Marine AB publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

OXE Marine AB har idag publicerat årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på företagets hemsida www.oxemarine.com.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE) (OTCQX: CMMCF) bildades år 2012 och har efter flera års utveckling tagit fram en dieselutombordare för den marina marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingborg men produktutveckling, montering samt testning av produkten sker i Ängelholm. OXE Marine AB är noterat på Nasdaq First North, ISIN SE0009888613. Den globala marknaden för utombordare har länge dominerats av bensinmotorer, men med en dieselmotor får man en starkare och framför allt en mer bränslesnål motor. Flera försök har gjorts för att ta fram utombordsmotorer för dieselbränsle, men svårigheten ligger i att ta fram en tillräckligt stark konstruktion för kraftöverföring mellan motor och propeller. OXE Marines utombordsmotor, OXE Diesel, är den första dieselutombordare som förväntas kunna ersätta de väletablerade bensinutombordarna i de högre effektnivåerna, inom kommersiella och statliga verksamheter. Motorn är en modulär plattform som har konfigurerats för en horisontellt monterad motor, till skillnad mot traditionella utombordare som har vertikala motorinstallationer. OXE Marines unika lösning har lett till stor internationell efterfrågan på bolagets motorer. Bland annat introducerade North Atlantic Treaty Organisation (”NATO”) år 2015 ett direktiv, Single Fuel, som stipulerar att all NATO-utrustning måste köras på diesel om detta är ett tillgängligt alternativ på marknaden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

OXE Marine AB (”Bolaget”) meddelade följande viktiga händelser under året:

 • Bolaget har under året bytt namn från Cimco Marine AB (publ) till OXE Marine AB (publ)
 • Bolaget erhöll 4 MEUR i finansiering, avseende Tranche B av kreditfacilitetsavtalet med EIB.
 • PanLink i Tczew, Polen utsågs till produktionspartner för OXE300 och Outdoor Network Manufacturing i Albany, USA utsågs till produktionspartner för 125hk-200hk-serien.
 • Efter det framgångsrika samarbetet med BMW-gruppen för att marinkonvertera deras 3-liters, 6-cylindriga bi-turbomotor för användning i OXE300, kom OXE Marine AB och BMW överens om en co-branding av OXE300.
 • Bolaget fick sin första kommersiella order från amerikanska kustbevakningen efter testning och validering.
 • Bolaget ingick ett samarbetsavtal med Evoy AS – ett norskt företag som jobbar med att utveckla elektriska marina framdrivningssystem, för att bedöma den tekniska och marknadsmässiga genomförbarheten hos en högeffektiv elektrisk utombordare.
 • Bolaget meddelade att Europeiska patentverket avser att ge OXE Marine AB (publ) ett europeiskt patent för en elektrisk utombordare med duoprop.
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission på 65,9 MSEK till strategiska och kvalificerade investerare för att finansiera en påskyndad tillväxtstrategi. Den riktade emissionen ökade antalet aktier i OXE Marine med 32 950 000, från 164 839 521 till 197 789 521, och aktiekapitalet ökade med 987 993,18 SEK, från 4 942 650,17 SEK till 5 930 643,35 SEK. Teckningskursen uppgick till 2,0 SEK per aktie och fastställdes genom ett traditionellt Bookbuilding-förfarande med ett stort antal kvalificerade investerare. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.
 • Bolaget fick det officiella godkännandet och utfärdandet av United States Environmental Protection Agency (“EPA”) Tier 3-certifikat för OXE300.
 • Bolagets distributör Diesel Outboards LLC bekräftade order på mer än 50 OXE300 från USA:s regering för distribution i Centralamerika.
 • COVID-19 Bolaget påverkades av COVID-19 på flera sätt, bland annat genom att produktionen för OXE 300 försenades på grund av störningar i leveranskedjan. Bolaget vidtog även lämpliga åtgärder för att spara resurser och säkerställa kontinuitet i verksamheten och korttidspermitterade vissa anställda, för vilket Bolaget fick ersättning från Tillväxtverket om 0,5 MSEK för perioden april till juni 2020. Ledningsgruppen tog en frivillig lönesänkning på 20% under denna period.

Framtida Utsikter

OXE Marines framtida tillväxt är beroende av att bolaget utvecklar och producerar hållbara produkter. Arbete med kvalitetssäkring av produkten och leverantörsleden fortsätter under 2021. Bolaget fortsätter att utveckla en organisation som arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt med kvalitet. Baserat på den senaste utvecklingen i orderboken är ledningens bedömning att efterfrågan kommer fortsatt att vara stark från marknaden.

Denna information är sådan som OXE Marine AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-26 11:00 CET.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för OXE Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxemarine.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxemarine.com, +46 70 358 91 55

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE), (OTCQX: CMMCF), har, efter flera års utveckling, konstruerat OXE Diesel, världens första dieselutombordsmotor inom högkraftsegmentet. OXE Diesel har ett unikt remdrivet framdrivningssystem som gör det möjligt att montera en hydraulisk växellåda med flera friktioner. Detta innebär att motorn klarar betydligt högre belastningar än en traditionell utombordsmotor. OXEs OXE-diesel har en horisontellt monterad motor i motsats till en traditionell utombordsmotor med en vertikalt monterad motor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar