Sista dag för handel med BTU

Report this content

Sista dag för handel med Cimco Marine AB:s (publ) (”Cimco Marine” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är torsdagen den 9 maj 2019 och stoppdagen är måndagen den 13 maj 2019.

I företrädesemissionen, som avslutades den 3 april 2019, gav Bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillförde Cimco Marine cirka 101,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget därtill komma att tillföras ytterligare cirka 50,75 MSEK före emissionskostnader under oktober 2019.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Cimco Marines BTU är den 9 maj 2019. Stoppdagen är den 13 maj 2019 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 15 maj 2019.

Teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie 2019:1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 4–17 oktober 2019 till 1,50 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Cimco Marines hemsida (www.oxe-diesel.com).

Genom företrädesemissionen som nu har registrerats hos Bolagsverket ökade antal aktier till till 131 006 184 aktier och aktiekapitalet till 3 928 170,46 SEK. Antalet teckningsoptioner av serie 2019:1 uppgår till 33 833 337. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019:1 kommer antalet aktier i Cimco Marine att öka till 164 839 521 aktier och aktiekapitalet att öka till 4 942 650,15 SEK.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag var legal rådgivare i företrädesemissionen.

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine. Kontaktuppgifter till Västra Hamnen Corporate Finance AB: tel. +46 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på Bolagets motorer i hela världen. 

Prenumerera

Dokument & länkar