Uppdatering av produktionssiffror samt återlansering av OXE Diesel 200

Report this content

Cimco Marine AB producerade 45 enheter under september månad (vecka 36 till vecka 39). Produktionen av OXE Diesel 200, 200hk-enheten kommer att åter-introduceras under kommande vecka. Enheten kommer introduceras till produktionen med en kontrollerad upprampningstakt.

Cimco Marine AB har producerat 45 OXE Diesel 150 under september månad. Det är den högsta månadsproduktionen fram till idag. Antalet producerade enheter är lägre än målsättningen vilket främst beror på kvalitetsavvikelser från en leverantör. Under 2018 har Cimco Marine AB fram till nu producerat 225 enheter. Delmålet att producera 5 enheter per dag är redan uppnått och siktet är nu inställt på att uppfylla tidigare angivet mål, 25 enheter per vecka, under fjärde kvartalet. Vi kommer att ge ytterligare uppdatering av vår produktionsstatus i början av november.

Huvudorsaken till flaskhalsen är identifierad och begränsad till en leverantör som trots betydande planering före sommaruppehållet inte haft resurser att leverera överenskommen volym i tid. Genom ett pågående strategiskt riskminimeringsprojekt arbetar Cimco kontinuerligt med att finna parallellförsörjning för bland andra dessa komponenter för att över tid uppnå givna produktionsmål. Cimco står fast vid målet att uppnå 25 enheter i veckan under fjärde kvartalet. När det gäller OXE Diesel 200, 200hk-enheten, förväntar vi oss att åter-introducera den till produktionen i slutet av nästa vecka. Upprampningstakten kommer kontrolleras och ske stegvis (liknande process som vid lanseringen av 150hk i början av januari i år). OXE Diesel 200 kommer inledningsvis levereras till utvalda kunder.

– Jag är glad över att vi har förbättrat kvaliteten på vår produkt, OXE 150, med minimal inverkan för våra kunder. Det är ett tydligt resultat av våra pågående riksminimering- och kvalitetssäkringsprogram gällande både supply chain och montering. Vårt nuvarande fokus är att möta vårt mål om 25 enheter i veckan under fjärde kvartalet. Som sagt ovan har vi identifierat flaskhalsen och är övertygade om att vi kommer att lösa detta över tid. Jag ser också fram emot den efterlängtade återlanseringen Oxe Diesel 200 nästa vecka – ytterligare uppdateringar kommer att ges inom kort, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98 99
Myron Mahendra, CFO och vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 Oktober 2018, kl. 07.30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar