Fortsatt tillväxt för Parks and Resorts trots värmen 2018

Report this content

I dagarna skickar nöjesparkskoncernen Parks and Resorts in sitt bokslut för 2018. Trots en rekordvarm sommar, som slog hårt mot vissa besöksmål, kan Parks and Resorts redovisa ett omsättningsrekord med en ökning på 2 % jämfört med 2017, där både Skara Sommarland och Furuvik slog besöksrekord.Nöjesparkskoncernen Parks and Resorts, där Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik ingår, redovisar en rekordomsättning 2018. Omsättningen landade på totalt 1,33 miljarder kronor vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2017. Rörelseresultatet sjönk från 95 miljoner kronor (2017) till 55 miljoner kronor 2018, vilket framför allt är en effekt av färre gäster på Kolmården och Gröna Lund under julimånad, då ett ihållande högtryck infann sig med temperaturer över 30 grader. Men om Kolmården och Gröna Lund tappade besökare på grund av värmen, gynnades istället Skara Sommarland och Furuvik, som båda slog besöksrekord. Skara Sommarlands besökssiffror ökade med 19 % jämfört med föregående år och Furuviks besökssiffror ökade med 13 %.

– Efter den rekordvarma sommaren blev vi lite oroliga. Bara Gröna Lund tappade 80 000 besökare under juli månad, något som i praktiken är omöjligt att hämta tillbaka. Men tack vare en ökning av besökare hos Skara Sommarland och Furuvik som båda har badmöjligheter, samt en otroligt stark Halloween-säsong för Gröna Lund, Kolmården och Furuvik, lyckas vi landa i det bästa året någonsin omsättningsmässigt, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts.EKONOMISKT RESULTAT OCH KOMMENTARER PER PARK

GRÖNA LUND
Gröna Lund hade en bra säsong, där en mycket stark avslutning kompenserade för visst tapp till följd av den ihållande värmeböljan under juli. Antalet gäster under året uppgick till 1 675 707 (1 691 427) vilket är 1 % under fjolårets besöksrekord. Gröna Lunds omsättning uppgick till 671,3 (667,0) mkr, vilket är ett omsättningsrekord och en ökning med 1 % mot föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 62,9 (87,1) mkr motsvarade en rörelsemarginal på 9 % (13 %). Gröna Lunds satsning på Halloween blev återigen en succé med över 125 000 besökare, vilket är en ökning med 49 % mot föregående år.

KOLMÅRDEN OCH VILDMARKSHOTELLET
Kolmården upplevde en något svagare säsong till följd av det ihållande högtryck­et i juli med temperaturer över 30 grader. Antalet gäster uppgick till 602 583 (704 250), vilket är en minskning med 14 % mot föregå­ende år. Vildmarkshotellet påbörjade under hösten en omfattande renovering som färdigställs nu i maj 2019. Under året sål­des 33 638 (36 446) hotellrum. Omsättningen uppgick totalt till 360,2 (404,8) mkr vilket är en minskning med 11 %. Rörelseresultatet uppgick till -16,1 (28,9) mkr, till följd av de lägre besökstalen. Kolmården fortsatte också satsningen på Halloween och Sagojul med stor framgång.

SKARA SOMMARLAND
Skara Sommarland fick full utväxling av den varma sommaren och ökade besökstalen med 19 % där antalet gäster uppgick till 345 256 (285 589). Omsättningen uppgick till 132,0 (103,5) mkr, vilket är ett omsättningsrekord och en ökning med 28 %. Rörelseresultatet uppgick till 30,5 (7,6) mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 23 % (7 %).

FURUVIK
Furuvik gjorde återigen en fantastisk säsong och slog nytt besöksrekord. Antalet gäster uppgick till 342 466 (304 130). Omsättningen uppgick till 142,4 (111,1) mkr, vilket är en ök­ning med 28 %. Rörelseresultatet uppgick till 18,0 (14,2) mkr, motsvarande en rörelsemargi­nal på 13 % (13 %).

För mer information kontakta:
Annika Troselius
Informationschef
+46 (0)708-580050
annika.troselius@parksandresorts.com

För pressbilder besök vår bildbank bilder.parksandresorts.com.

Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till ca 3 miljoner besökare årligen, driver Parks and Resorts en rad olika forsknings- och bevarandeprojekt för utrotningshotade arters fortlevnad. Sedan 2012 har koncernen en egen serviceakademi där alla säsongsanställda utbildas i service och gästmöte. 2018 omsatte Parks and Resorts drygt 1,3 mdr SEK.


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Efter den rekordvarma sommaren blev vi lite oroliga. Bara Gröna Lund tappade 80 000 besökare under juli månad, något som i praktiken är omöjligt att hämta tillbaka. Men tack vare en ökning av besökare hos Skara Sommarland och Furuvik som båda har badmöjligheter, samt en otroligt stark Halloween-säsong för Gröna Lund, Kolmården och Furuvik, lyckas vi landa i det bästa året någonsin omsättningsmässigt.
Christer Fogelmarck, koncernchef och vd för Parks and Resorts